Posten

År 1620 upprättades en postlinje mellan Stockholm och Hamburg. Förbindelsen gick över Markaryd, som då låg vid gränsen till Danmark, och där inrättades det första svenska postkontoret på landsbygden.

Sverige inrättade under trettioåriga kriget flera postkontor på kontinenten.

Det svenska postverket grundades av Axel Oxenstierna 1636, vilket gör Posten till ett av landets äldsta tjänsteföretag. Ett postväsen började byggas ut i rikets alla provinser. Som chef för Posten utsågs Andreas Wechel, som hade förestått det svenska kontoret i Leipzig. Men han avled redan 1637, varefter hans hustru Gese Wechel fick ansvaret för att bygga upp postväsendet. Hon var chef för Postverket till 1642.

Bilder från Postmuseums bildsamling.

Ordinarie Posttidener 1707.
Ordinarie Posttidener 1707.

Ordinarie Posttidener 1714.   Ordinarie Posttidener 1716.
Bild 2. Ordinarie Posttidener 1714.
Bild 3. Ordinarie Posttidener 1716.

Tidningen blev nätplats

År 1645 startade Posten den första svenska nyhetstidningen Ordinarie Posttidener. Ansvaret för tidningen övertogs av Svenska akademien 1791. Det nuvarande namnet, Post- och Inrikes Tidningar, antogs 1821 och tidningen var sannolikt världens äldsta alltjämt utkommande tidning när den 2007 övergick till att bli en nätplats hos Bolagsverket.

År 1683 fick Sverige den första reguljära förbindelsen till kontinenten genom postbåten till Wittow på Rügen (senare Stralsund). År 1831 inrättades den första postdiligensen, Stockholm-Ystad. Enhetsporto med frimärken infördes 1855.

Postverket ombildades till aktiebolag 1994. Posten AB gick 2009 samman med Posten Danmark A/S och ingår numera i koncernen PostNord AB.

Tre skilling.   Fyra skilling.
Bild 4. Tre skilling.
Bild 5. Fyra skilling.

6. Sex skilling.  Åtta skilling.
Bild 6. Sex skilling.
Bild 7. Åtta skilling.

24 skilling.
Bild 8. 24 skilling.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *