Praktikertjänst

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat, entreprenörsdriven tandvård och hälso- och sjukvård.

Företaget är ett aktiebolag men har en producentkooperativ ram där över 2 000 ägare själva arbetar på mottagningar runt om i landet.

Det var Läkarförbundet som 1960 tog initiativ till att bilda Praktikertjänsts föregångare, Läkartjänst AB. Hans Magnus Fajerson var vd för företaget 1960-1977.

Kåren av privatpraktiserande läkare var i slutet av 1950-talet tämligen ålderstigen. Samtidigt fanns det många unga specialister som ville etablera sig som privatpraktiker om detta kunde ske på rimliga villkor. Men inte minst det just beslutade nya pensionssystemet ATP skapade betydande problem för privatpraktiker. Lösningen blev därför att de läkare som ville etablera sig som privatpraktiker blev anställda i Läkartjänst.

Attityden från politiker och myndigheter var inte direkt uppmuntrande till detta initiativ. Läkartjänst och de anslutna läkarna stötte därför på många problem under de första åren. Försäkringskassan vägrade inledningsvis att godkänna de anslutna läkarnas anställningsavtal. Frågan kom att drivas genom hela rättsapparaten innan Försäkringsdomstolen 1963 gav Läkartjänst rätt.

Hans Magnus Fajerson blev även vd för Tandläkartjänst AB, som bildades 1964. År 1977 ändrade det namn till Praktikertjänst och genom en fusion absorberades Läkartjänst i detta bolag. Skälet var en lag om skatt på fåmansbolag som riksdagen antog 1976 och som hotade hela Läkartjänsts existens.

Praktikertjänst har överlevt många allvarliga politiska hot och har nu i ett halvt sekel bidragit till många nydanande verksamheter inom bland annat sjukvård, tandvård, missbrukarvård, rehabilitering och barnomsorg. Både Pysslingen och CityAkuten är en del av Praktikertjänsts historia. Praktikertjänst introducerade även Minnesotamodellen inom missbrukarvården i Sverige och ligger bakom Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs.

Praktikertjänst © Praktikertjänst AB  Praktikertjänst © Praktikertjänst AB
Praktikertjänst

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *