Preem Petroleum

Preem Petroleum är Sveriges största oljeföretag som svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. De  har två raffinaderier i Göteborg och Lysekil som räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Det största raffinaderiet, i Lysekil, ligger i Brofjorden, Bohuslän. Det startades 1975 under namnet Scanraff. Raffinaderiet har Sveriges näst största hamn, mätt i godsvolym.

Ett av Sveriges största exportföretag

Totalt har de en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år och omkring två tredjedelar av produktionen exporteras. Det innebär att Preem även är ett av Sveriges största exportföretag. Företaget har ett rikstäckande stationsnät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik.

Startade ny bensinstationskedja

År 1996 bildade Preem en ny bensinstationskedja genom en sammanslagning av samtliga Texaco-stationer i Sverige och OK-stationer i södra och västra Sverige. Preem ägs av den saudiske affärsmannen Mohammed Al-Amoudi.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *