Pysslingen

Pysslingen var det första företaget som utmanade kommunernas monopol på barnomsorg. Ett initiativ som debatterades hårt i de politiska leden. Fem år senare blev det tillåtet att driva förskolor i privat regi i offentlig sektor.

År 1984 grundades Pysslingen Förskolor AB. Företagets affärsidé var att driva daghem på entreprenad med högre kvalitet och lägre kostnader än vad som var normalt i kommunerna. Bland annat skulle Pysslingen bara anställa utbildade förskollärare, inte några barnskötare. Föreståndaren skulle ges ett större ansvar. Personalen skulle få ständig fortbildning. Kostnader för lokaler och administration skulle vara lägre än i kommunerna.

Utmanade monopol

Pysslingen var det första företaget som utmanade kommunernas monopol på barnomsorg i Sverige och detta initiativ gav upphov till en intensiv politisk debatt. Den socialdemokratiska regeringen gick till hård attack mot Pysslingen. ”Det är en ofantlig skillnad mellan barn och sopsäckar”, hävdade statsminister Olof Palme på SAF-kongressen 1984. Han åberopade erfarenheter från företagsdrivna daghem USA med dålig kvalitet och som därför kallades ”Kentucky Fried Children”.

Förbud mod vinstsyfte

År 1984 ändrades statsbidragsbestämmelserna så att daghem som drevs i vinstsyfte inte kunde få statsbidrag. De nya reglerna kallades ”Lex Pysslingen”. Även fackliga ledare som Kommunalarbetareförbundets ordförande Sigvard Marjasin och TCO-ordföranden Björn Rosengren tog skarpt avstånd från företagsdriven barnomsorg.

Pysslingen hittade dock en lucka i lagstiftningen som gjorde att företaget kunde komma igång ändå, nämligen genom arbetsledningsentreprenad. Kommuner upphandlade föreståndartjänsten från Pysslingen men drev daghemmet i egen regi. De två första daghemmen enligt denna modell tillkom i Nacka 1986.

Banade väg för privata alternativ

Valet 1991 ledde till att den socialdemokratiska regeringen ersattes med en borgerlig fyrpartiregering som nästan omedelbart avskaffade Lex Pysslingen. Från 1992 råder det därför i princip fri etablering inom barnomsorgen under förutsättning att man uppfyller vissa kvalitetskrav. Den borgerliga regeringen skapade även bättre villkor för dem som ville driva friskolor.

Initiativet till Pysslingen togs av Thomas Berglund och Bert Levin på Svenska ManagementGruppen. Inledningsvis var Electrolux huvudägare. Efter att Lex Pysslingen hade avskaffats inleddes ett samarbete med Praktikertjänst som sedan var huvudägare under en period.

År 1997 startade Pysslingen sin första skola, Ljuset i Nacka. Pysslingen Förskolor och Skolor AB är i dag ett av Sveriges största friskoleföretag. Idag är Pysslingen en del av AcadeMedia – Nordens största utbildningsföretag,

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *