Ragnar Sachs VD-brev

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1940:4 (årgång 14).

Vårt land genomlever allvarstider, de svåraste på över ett sekel. Nyss åsågo vi Finlands tappra kamp mot en förkrossande övermakt, och nu har stormakternas strid överflyttats till vårt lilla grannland i väster. Ingen vet, om branden skall sprida sig till vårt fosterland. Ett inten­sivt beredskapsarbete pågår överallt för att vi skola kunna möta ett eventuellt angrepp. Försvaret stärkes, civilskyd­det ägnas stor uppmärksamhet och den enskilde gör sig beredd på alla tänkbara sätt. Men hur många tänka på beredskapsarbetet för själ och sinne? Försummas inte den beredskapen? Svart pessimism möter man tyvärr alltför ofta. De dystraste rykten spridas med blixtens has­tighet och förgifta hela atmosfären. Varför skulle vi inte i stället försöka »hamstra» litet gott humör, optimism och en glad förtröstan om att det ännu finns mycket gott och vackert i vår värld, som är värt att slå vakt ikring. Låt oss börja redan i dag! Var glad i arbetet, var glad hemma, och försök att möta de svårigheter, som kunna komma, med den tillförsikten, att intet är så svårt att det inte kan övervinnas med god vilja och den fasta förviss­ningen om att det rätta och sanna ändå till sist måste få övertaget.

/Ragnar Sachs

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1940:4 (årgång 14).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *