Ragnar Sachs VD-brev

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1938:12 (årgång 12).

Åter står vi inför julens högtid, ljusets, glädjens och fridens fest. Se vi oss om i världen, möta vi dock icke den stämning som hörer julen till. Mörker, sorg och ofrid finna vi på många håll. Nationer och individer, och julstjärna, som skall lysa klar, skymmes av mörka moln.

Vi i vårt lilla land uppe i norden ha hittills varit mera lyckligt lottade än de flesta. Vi kunna ännu fira julen i den rätta stämningen, vi få ännu leva i lugn och ro. För detta och för så mycket annat, som förunnats oss, böra vi känna stor tacksamhet, en tacksamhet som vi ej få glömma i livets jäkt och tid utan ständigt hava för ögo­nen. Då de bråda, arbetsamma julveckorna ligga bakom oss, och vi efter ett väl förrättat värv slå oss till ro i skö­tet av vår familj för att fira ljusets, glädjens och fridens fest, låt oss komma ihåg att tända ett tända ett tacksamhetens ljus bland de ljus, som skola stråla över våra hem.

En god och fridfull jul önskas en och var av Eder.

Stockholm i december 1938

/Ragnar Sachs

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *