Ragnar Sachs VD-brev

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1945:5 (årgång 19).

Dela med dig av dina tankar