Ramlösa

Ramlösa Hälsobrunn utanför Helsingborg grundades på Karl XII:s 25-årsdag 1707 av läkaren Johan Jacob Döbelius.

Han ansåg att det järnhaltiga vattnet hade en hälsobringande effekt och ville starta brunnsverksamhet ”så att ej längre denna Guds gåva förgäves måtte bortrinna”. Döbelius var född i Rostock och hade varit Karl XII:s livläkare. Han var en framstående läkare med stor vetenskaplig produktion.

Brunnsdrickningen upplevde sin högkonjunktur under 1800-talets första hälft då Ramlösa blev societetsbrunnen nummer ett. Redan från början fick fattiga rätt att dricka gratis och de kunde även få billigare lasarettsvård. Brunnstraditionen levde vidare ända till 1973. I dag utgör Brunnsparken en välbevarad kulturhistorisk miljö och byggnaderna utnyttjas främst som bostäder.

År 1897 upptäcktes en underjordskälla på 90 meters djup och några år senare började detta vatten säljas på flaska. Det är samma källa som alltjämt används.


Johan Jacob Döbelius

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *