Rottneros Bruk

I Fryksdalen etablerades flera järnbruk under 1600-talet. Ett av dessa var Rottneros söder om Sunne.

Brukets herrgård var förebild för Ekeby i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga där de beryktade kavaljererna bodde.

Under slutet av 1800-talet drabbades Fryksdalen och övriga Värmland av en omfattande bruksdöd. Ett del järnbruk kunde fortleva som skogsindustrier eftersom bruken hade stora skogstillgångar. ”Vi sjunker med järnet men flyter på träet”, är ett känt uttryck för denna omvandling.

År 1882 köptes Rottneros Bruk av den 30-årige bergsingenjören Edvard Montgomery. Järnframställningen var då redan på utdöende i bruket och Montgomery satsade i stället på nya verksamheter. Företaget började producera lantbruksmaskiner i stor skala och brukets jordbruksrörelse utvecklades, framförallt vad gäller boskapsskötsel och mejerihantering.

Men det som blev kärnan i det nya Rottneros var det träsliperi som anlades 1887. Montgomery utvecklade en särskild torkugn som även kom att säljas till andra träsliperier i Sverige och utlandet.

Edvard Montgomery blev en mycket framgångsrik brukspatron och kallades allmänt för ”Storherrn”. Han hade många kommunala uppdrag och var även ledamot av landsting och riksdag.

År 1918 blev Montgomerys svärson Svante Påhlson ägare och ledare för Rottneros Bruk. Han var född 1882 i Östergötland och hade en mångsidig utbildning som militär och gymnastikdirektör samt i estetiska ämnen på Konsthögskolan i Stockholm.

Svante Påhlson ledde Rottneros till sin död 1959 och moderniserade skogs- och vattenkraftsrörelsen. Han bodde på Rottneros Herrgård, vars huvudbyggnad brann ner 1929. Påhlson lät uppföra en ny herrgårdsbyggnad och vid den skapade han en omfattande blomster- och skulpturpark.

Rottneros Park blev en av Sveriges mest välbesökta privata parkanläggningar med ungefär 100 verk av framför allt av nordiska konstnärer som Carl Milles, Eric Grate och Carl Eldh.

Rottneroskoncernen producerar i dag pappersmassa vid två massabruk. I Vallvik i Ångermanland tillverkas kemisk massa, medan bruket i Rottneros producerar mekanisk massa. Vid Rottneros Bruk bedrivs även en tillverkning av livsmedelsförpackningar.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *