Samuel Owen

Engelsmannen Samuel Owen (1774-1854) introducerade den moderna maskinindustrin i Sverige.

Han hade gått ut i yrkeslivet vid tio års ålder med bara nio månaders skolgång bakom sig. Åren 1796–1800 var han anställd vid Matthew Bultons och James Watts verkstäder i Birmingham och utvecklades där till en skicklig modellsnickare, gjutare och maskinuppsättare.

Owen vistades i Sverige 1804-1805 för att sätta upp och köra igång de fyra engelska ångmaskiner som Abraham Niclas Edelcrantz hade införskaffat. Han anställdes som verkmästare vid Bergsunds gjuteri och mekaniska verkstad på Södermalm i Stockholm 1806. Där tillverkade han Sveriges första ångmaskin 1807. Owen blev också pionjär när det gällde moderna valsverk, bland annat ett för Klosters Bruk i Dalarna.

1809 grundade han en mekanisk verkstad med gjuteri och valsverk på Kungsholmen. Verkstaden fick stor betydelse som förmedlare av engelsk industriteknik och den blev en plantskola för många svenska ingenjörer och arbetare. Owen byggde bland annat ångmaskiner, tröskverk, ångfartyg, mudderverk, pumpar och olika konstprodukter i gjutjärn. Han konstruerade exempelvis den första svenska ångbåten i allmän trafik, Amphitrite, 1818.

Det var mycket tack vare Samuel Owens insatser som Mälaren tidigt fick flera reguljära ångbåtsförbindelser. Samtliga fartygsmaskiner fram till början av 1830-talet byggdes av honom. 1840 byggde han landets första ångare med järnskrov. Owen var även verksam som ångbåtsredare.

Owens fabrik fick stor betydelse som förmedlare av engelsk industriteknik och blev en plantskola för svenska ingenjörer och arbetare, bland andra Carl Gerhard Bolinder. Där byggdes ångmaskiner, tröskverk, ångbåtar, till exempel den första svenska ångbåten i allmän trafik, Amphitrite 1818, samt gjutjärnsprodukter.

Tog initiativ till nykterhetsförening

Samuel Owen var metodist, liksom flera av de brittiska arbetarna på hans fabrik. Därför rekryterades den skotske metodistpredikanten George Scott till Stockholm. Bland dem som sökte sig till Scott fanns personer som sedan blev ledande i den svenska väckelserörelsen. Owen och Scott tog också initiativ till en av de första svenska nykterhetsföreningarna som på 1840-talet fick över 100 000 medlemmar.

År 1843 gick Owens företag i konkurs. Konkurrensen hade hårdnat och företagets kostnader skjutit iväg, dels på grund av Owens experimentlusta, dels på grund av hans generösa attityd då det gällde att tillgodose kundernas önskemål om allehanda tekniska finesser.

Bergsund. (Jernkontorets bildsamling)  Samuel Owen. (Jernkontorets bildsamling)
Bild 1. Bergsund på Södermalm i Stockholm.
Bild 2. Samuel Owen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *