SCA

Finansmannen Ivar Kreuger skapade 1929 SCA (Svenska Cellulosa AB) genom att slå samman ett stort antal skogsbolag i Norrland. Därigenom kunde en effektivare och mer konkurrenskraftig skogsindustri skapas.

Samma år beslutades också om att anlägga Östrands sulfatfabrik i Timrå. Produktionen startade 1932 och fabriken kom att bli en av världens största.

SCA har rötter i flera norrländska industrier. Den först anlagda av dessa var Galtströms järnbruk söder om Sundsvall. Det var Medelpads första, största och sist nedlagda järnbruk, i drift 1673-1917. År 1849 anlade handelsmannen Johan Eric Söderberg Norrlands första ångsåg vid Tunadal utanför Sundsvall. Det var en kombinerad mjölkvarn och såg där kvarnen var huvudverksamheten. Dagens moderna såg i Tunadal ingår i SCA.

År 1975 köpte SCA hygienpappersföretaget Mölnlycke vilket förde in SCA på marknaden för blöjor och hygienprodukter.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *