Se filmen när Kinnarps talar skolmiljö med förstelärare Monica

Anders Larsson har ända sedan han kom till Kinnarps 2012 haft skolmiljön i fokus. Idag är han konceptansvarig för Next Education. Förklaringen till det är ett genuint intresse för skolan och vad den står för – ”eleverna som går där är vår framtid”, säger han. Bra lärmiljöer skapar de som vågar utmana helheten och skruva på pedagogiken tillsammans med den fysiska miljön, enligt Anders, en insikt som stärktes ytterligare i samtalet kring lärmiljö.

Uppväxten i Venezuela är en viktig del av den Monica Smedbäck Cardozo som idag är förstelärare i digitalisering i Solna kommun norr om Stockholm. Att hon själv kan gå runt, stå och sitta omväxlande under skoldagen, medan hennes elever förväntas sitta stilla på samma hårda stol dag ut och dag in och ändå lära sig någonting, tycker hon är fruktansvärt.

”Istället för att ge dem bästa förutsättningar, ger vi dem de sämsta. Därför har jag tänkt mycket på hur jag vill ha det i mitt klassrum – det är tankar som har konkretiserats nu i samtalet med Anders”

Monica Smedbäck Cardozo om samtalet med Kinnarps konceptansvarige för Next Education, Anders Larsson.

Text och källa: Kinnarps

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *