Ska vi få folkvaror?

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1945:4 (årgång 19).

Direktör Sachs deltagare i expertdiskussion:

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1945:4 (årgång 19).

Dela med dig av dina tankar