Söderhamn Eriksson

Söderhamn Eriksson är ett familjeägt företag som tillverkar sågverksutrustning i Söderhamn och Mariannelund.

Verksamheten i Söderhamn i Hälsingland grundades 1864 när C.F. Jäderberg startade verkstad och gjuteri under namnet Wändinge Gjuteri. Tre år senare tillverkades det första ramsågverket.

Företaget genomgick flera ägarbyten, ekonomiska kriser och namnbyten innan det 1941 fick namnet Söderhamns Verkstäder. Under 1950-talet växte företaget snabbt. Man nådde stor framgång med barkningsmaskinen Cambio som lanserades 1954 och blev världens mest sålda sågverksmaskin. Till skillnad från tidigare maskiner kunde den ta bort all bark utan att träet under skadades.

Söderhamns Verkstäder ägdes av två storbanker i Stockholm som 1964 sålde företaget till Kockums i Malmö. Detta företag var i första hand ett stort varv men företagsledningen ville också bygga upp en landbaserad verkstadsindustri för att sprida riskerna.

Söderhamns Verkstäder fortsatte att växa. År 1967 kom den första planreduceraren. Reducertekniken innebar att man i en och samma maskin högg stockens yttre delar så att man fick ett block med raka sidor samtidigt som återstoden av träet höggs till flis. Planreducerare blev en viktig produkt för företaget.

År 1968 började även skogsbruksmaskiner tillverkas i Söderhamn. I mitten på 1970-talet drabbades dock Kockums av den stora varvskrisen och 1979 övertog staten hela företaget. Staten sålde i sin tur verksamheten i Söderhamn till ett par finansmän 1987.

Detta höll på att ta en ände med förskräckelse. Företaget ställde in betalningarna 1991 och hotades av nedläggning. Men i stället köptes det av P O Stenberg. Han ägde ett företag i Mariannelund i Småland som också tillverkade sågverksutrustning. De bägge företagen hade sedan början av 1970-talet ett samarbete där de tillverkade olika delar av en sågverkslinje. I Söderhamn tillverkades bland annat planreducerare och barkningsmaskiner och i Mariannelund tillverkades bland annat bandsågar.

Företaget i Mariannelund grundades omkring 1895 av Albert Konrad Eriksson på gården Kåremåla utanför Mariannelund. Ungefär 20 år senare flyttade verksamheten till Mariannelunds samhälle.

A.K. Eriksson sålde verksamheten till Arvid Stenberg 1937. I samband med detta bildas AB A K Eriksson (AKE). Ledningen övertogs av Arvid Stenbergs bror, Ivar Stenberg. De var söner till den driftige småländske företagaren Peter Alfred Stenberg.

År 1956 övertog Arvid Stenbergs son P O Stenberg ledningen för företaget. Året därpå kunde företaget leverera de första bandsågarna och detta kom att bli A K Erikssons främsta specialitet.

År 2000 gick A K Eriksson och Söderhamns Verkstäder samman i bolaget Söderhamn Eriksson. Året därpå överlät P O Stenberg ägandet till döttrarna Malin Alfredsson och Eva Hult.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *