Sophie Adlersparre

Sophie Adlersparre (1823-1895; född Leijonhufvud) var mångsidigt verksam som organisatör och entreprenör inom kvinnorörelsen i Stockholm.

Hon var engagerad inom utbildningsväsendet och i många andra projekt som syftade till att stärka kvinnornas ställning i Sverige. Hon samarbetade med Fredrika Bremer och blev hennes främsta arvtagerska som kvinnorörelsens portalfigur. Hennes motto var ”Kvinnan behöver arbetet och arbetet behöver kvinnan”.

År 1859 startade Sophie Adlersparre Tidskrift för hemmet för att driva kvinnofrågor. På 1860-talet startade hon bland annat söndags- och aftonskola för arbetarklassens döttrar, renskrivningsbyrå, Föreningen för frivillig sjukvård i fält (föregångare till Röda Korset) och Stockholms läsesalong för damer. Hon var medgrundare till Handarbetets vänner 1874 som skulle främja det kvinnliga handarbetskunnandet.

År 1869 gifte sig Sophie med Axel Adlersparre. Han var sjöofficer och en framträdande liberal riksdagsledamot, engagerad bland annat för frihandel och religionsfrihet. I politiken samarbetade han nära med finansminister Johan August Gripenstedt och André Oscar Wallenberg. A.O. Wallenbergs hustru Anna var aktiv i Sophies projekt och hon var säkert starkt bidragande till att A.O. Wallenberg drev flera kvinnofrågor i riksdagen.


Sophia Adlersparre

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *