Spred telefonin till vanliga människor

Allt sedan telefonen uppfanns av amerikanen Alexander Graham Bell 1876, har Sverige varit ett av världens främsta länder inom telefoni. En viktig förklaring till detta är Ericsson, som sedan länge är ett av landets största företag.

Företagets officiella namn är Telefon AB LM Ericsson och har rötter i två företag, dels den elektromekaniska verkstad som Lars Magnus Ericsson (1846-1926) öppnade i Stockholm 1876, dels Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag (SAT), grundat 1883 av Henrik Tore Cedergren (1853-1909).

Spred telefoni till vanliga människor

År 1877 drog Cedergren en av de allra första telefonlinjerna i Sverige mellan sin juveleraraffär och bostaden i Stockholm. Han hade en ovanlig vision, nämligen att telefonen skulle spridas till vanliga människors hem. Därför grundade han SAT och Lars Magnus Ericsson fick leverera utrustningen till telefonbolaget. Ericsson hade sålt sina första telefoner 1878. Han utvecklade sedan många nya konstruktioner av telefoner och växlar.

En hård konkurrens uppstod mellan SAT och Stockholm Bell, som var landets första telefonbolag, grundat 1880. Konkurrensen ledde till låga priser och snabb spridning av telefonen. År 1885 fanns fler abonnenter än i någon annan stad i världen. Några år senare köptes Bell-bolaget av SAT samtidigt som det statliga Telegrafverket startade ett allmänt telefonnät i Stockholm.

Stockholms största privata arbetsgivare

År 1918 köpte Telegrafverket SAT:s nät i Stockholm varefter SAT och LM Ericsson gick samman. Efter långa diskussioner och hård internationell konkurrens beslutade Telegrafverket 1921 att låta LM Ericsson bygga en ännu inte prövad automatväxel för installation i Stockholm. 500-väljaren blev världens mest spridda elektromekaniska telefonsystem. Försäljningen började mattas av först på 1970-talet och den sista 500-väljaren tillverkades 1982.

Ett avgörande insats för att göra Ericssons till det ledande telekomföretaget i världen efter det elektroniska genombrottet var utvecklingsarbete av AXE-systemet. Det genomfördes tillsammans med Televerket i det gemensamma bolaget Ellemtel, bildat 1970. Utvecklingsarbetet leddes av Bengt-Gunnar Magnusson. År 1976 kunde den första analoga stationen i Södertälje prövas och året efter togs den i full drift. År 1978 blev den digitala versionen färdig. AXE blev en av Sveriges största exportprodukter någonsin och världens mest sålda telesystem, både för fast och mobil telefoni – trots att man inte hade en tanke på mobiltelefoni när systemet skapades.

Ericsson har varit världsledande inom mobiltelefoni sedan den slog igenom på 1980-talet. 2003 flyttade Ericsson sitt huvudkontor till Kista.

Författare: Företagsamheten

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *