Stadsguiden: Visby

Den vackra medeltidsstaden Visby är i dag kanske mest känd som ett populärt turistmål. Men om du tar en promenad innanför stadsmuren, är det omöjligt att missa stadens historiska betydelse. Kullerstensgatorna är kantade av gamla packhus som vittnar om Visbys viktiga tid som handelsstad.

Tack vare sitt strategiska läge i Östersjön har Visby alltid varit en naturlig mötesplats med tidiga handelsförbindelser och internationella kontakter. Redan under vikingatiden bedrevs handel och under 1200-talet började Visby blomstra på allvar. Då revs den äldre träbebyggelsen för att lämna plats åt norra Europas modernaste stenstad. Stora rikedomar byggdes upp genom export av kalksten, kalk och jordbruksprodukter. Samtidigt djupnade konflikten mellan det internationellt präglade Visby och de gutiska bönderna. Stadsmuren uppfördes runt Visby som skydd mot bland andra gutarna.

När Hansan fick en fastare organisation vid mitten av 1300-talet, gavs Visby ledningen för de nordöstliga städerna. Men snart ville andra ta chansen att lägga beslag på de rikedomar som handeln hade skapat, och samtidigt drabbas staden hårt av pesten. 1361 var det dags för en avgörande strid då Gotland intogs av Danmark och kung Valdemar Atterdag. Runt 1 800 gotländska bönder stupade utanför stadsmuren och ön blev dansk. Sedan följde oroliga år. Visborgs slott anlades men ockuperades av sjörövare. Deras räder var så omfattande att sjörövarna periodvis förhindrade all handel i Östersjöregionen. För att få slut på detta invaderades Visby år 1525 av Hansaförbundet och Lübeck. Stadsdelar sattes i brand, hus, kloster och kyrkor förstördes. Hundra år senare blev Gotland svenskt i och med freden vid Brömsebro 1645. 1700-talet innebar ett nytt uppsving för handel och näringsliv och Visby fick en riktig byggboom. Många av Visbys vackra hus härstammar från den här tiden. Nya båtvarv startades och lade grunden för en handelsflotta som seglade under Visbyflagg. Visbys befolkning fyrdubblades och staden fick ett eget landshövdingeresidens.

Visborgs slott, Visby – Gotland från 1679. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Under 1800-talet växte det moderna Visby fram. Det byggdes skolor, ett sjukhus och ett fängelse. 1866 inleddes den första reguljära ångbåtstrafiken från Visby till fastlandet. Samtidigt genomfördes en allmän upprustning av hamnområdet. Nedslitna ruckel revs och en ny hamn byggdes för den växande båttrafiken. Gasverk, elverk och ångkraftverk anlades och fabriker grundades i anslutning till järnvägen. Den första tågförbindelsen mellan Visby och Hemse invigdes 1878. Utvecklingen till en modern stad hade börjat. Kring Donners plats uppstod ett administrativt och ekonomiskt centrum med byggnader för apotek, bank, kontor och hyreshus. Inte långt därifrån skapades huvudkontoret för ett av Gotlands mest framgångsrika företag. 1972 grundade den gotländske entreprenören Max Hansson Faktab Finans (i dag Payex).

En annan stor arbetsgivare på ön är Cementa. Vid fabriken i Slite, grundad 1917, produceras i dag majoriteten av den cement som används i Sverige. Även Försvarsmakten och Svenska spel är stora arbetsgivare i dag. Men viktigast för Gotland är ändå turismen. Gotland är det län i landet som tjänar mest på turism, enligt Tillväxtverket. Besöksnäringen på Gotland omsätter årligen drygt 4 miljarder kronor. Och 1995 antogs Visby på Unescos världsarvslista som »ett framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse.«

1. Visby Strand

STRANDVÄGEN 4

Wisby Strand är liksom Almedalsbiblioteket en av få nyuppförda byggnader i gamla Visby. Det är en konferensanläggning vid välkända Almedalen. Den stod klar 2017 och har en kongresshall för 1 000 personer.

2. Gotlands Maltfabrik

CRAMÉRGATAN 3

Under medeltiden var det här en del av Visbys hamn. I dag rymmer den gamla maltfabriken högskolan på Gotland. I den vackra tegelbyggnaden, uppförd 1894, har det inte bara tillverkats öl, i kvarteret fanns också en tändsticksfabrik och en mekanisk verkstad.

3. Kruttornet

STRANDGATAN/FISKARPLAN

Ringmurens äldsta torn uppfördes redan i mitten på 1100-talet som ett försvarstorn för att skydda den gamla hamnen, nuvarande Almedalen. Tornet är 25 meter högt och har även använts som fängelse.

4. Lythbergska huset

S:T HANSPLAN 1

Huset byggdes som två packhus i slutet av 1200-talet. Byggnaden har använts som postkontor, apotek, värdshus, flickskola och länge låg AB Gotlands bank här. I dag är det kontor för Payex som grundades av Max Hansson 1972 och i dag ägs av Swedbank.

5. Donnerska huset

DONNERSGATAN 1

Handelshuset Donner har gett namn på hela torget. Det var det tredje största handelshuset i Sverige i början av 1800-talet. Donnerska huset är också känt som Posthuset. Här ligger i dag turistbyrån på Gotland.

Kartguide över Visby. Illustration: Lotte Kölare.

6. Burmeisterska huset

STRANDGATAN 9

Hans Burmeister var under lång tid Gotlands största importör av så kallade kramvaror, varor med lågt pris. Från handelsboden i bottenvåningen fälldes en disk ut mot gatan och på den radades varorna upp till försäljning. Luckan finns fortfarande kvar. Efter en tid som turistbyrå står huset i dag tomt.

7. Gamla Apoteket

STRANDGATAN 28

När det byggdes under slutet av 1200-talet användes det som både packhus och bostad. Vid slutet av 1700-talet startades ett apotek i bottenvåningen som höll öppet fram till 1897. I dag ägs det av Gotlandshem och lär vara Sveriges äldsta hyreshus.

8. Liljehornska huset

STRANDGATAN 16

Huset byggdes 1234 och är norra Europas högsta packhus. Namnet kommer från en garvare som bodde här under mitten av 1800-talet. Huset kallades tidigare Dubbeska huset efter ökände grosshandlaren Jacob Dubbe. Sedan 1999 är det en bostadsrättsförening.

9. Wisby tidning

S:T HANSGATAN 41

Valvhuset är ett av Visbys bäst bevarade stenhus från medeltiden. I byggnaden låg tryckeriet för Visby första tidning, Wisby Tidning, som utkom med sitt första nummer den 1 augusti 1811. Någon tidsslukande läsning var tidningen knappast. Den kom ut endast torsdagar med fyra sidor.

10. Vinhuset

STRANDGATAN 15 A

Byggdes troligen i slutet av 1200-talet, och var på sin tid det största profana huset i Norden – 900 kvadratmeter stort och fyra våningar högt. I källaren fanns en saluhall där viner kvalitetskontrollerades och prissattes. I markplanet fanns marknadsplats och växlingskontor. Överst låg borgarsalen som användes som rådhus. I dag finns bara några stenar kvar av huset.

11. Ödins garveri

TAGE CERVINS GA TA 3

Ett av Gotlands äldsta kvarvarande företag i samma bransch. Butiken är inrymd i ett gammalt bulhus, som flyttades till Visby 1852. Garveriverksamheten var i gång till 1974, men fortfarande tas skinn emot i saltboden och i ateljén skapas produkter av skinnen.

Ur Företagshistoria 2022:4

Text: Anna Liljeberg

Illustration: Lotte Kölare

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *