Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor startades efter ett antal storbränder i Stockholm. Idag är bolaget Skandinaviens äldsta försäkringsbolag.

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor bildades 1746. Initiativtagare var Charles Tottie, en av stadens ledande grosshandlare. Tillsammans med ett antal fastighetsägare gick de samman för att solidariskt hjälpa varandra för att ersätta skador vid brand.

Bränder i innerstan

I mitten av 1700-talet var bränder ett stort problem i de tätbebyggda stadskärnorna i Stockholms innerstad. Tanken var att hjälpa till att snabbt återuppbygga hus som brunnit ner. Brandkontoret svarade för brandsläckningen i staden ända fram till brandkårens inrättande år 1875.

Symbolen Fågel Fenix

Fastigheter som försäkrades hos Brandkontoret fick sätta upp ett märke av fågel Fenix som reser sig ur askan. Beslutet infördes av den dåvarande kungen. Symbolen finns kvar än idag.

250:årig företagshistoria

Bolaget är än i dag kundägt och verksamt i samma byggnad vid Mynttorget i Stockholm, men omfattar idag hela Stockholms län.

Logo        Kungl.Maj:ts förordning 1748

Logo, 1883                                                       Kungl.Maj:ts förordning 1748

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *