Svensk handels historiska hemsida

Centrum för Näringslivshistoria har utifrån sitt omfattande arkivmaterial skapat en ny historisk webbplats – med berättelser om företag och profiler från den svenska handelns historia. Här finns artiklar och filmer i vitt skilda ämnen – som handlaren i svensk film, entreprenörskap och konkurrens, de viktigaste ”handelstänkarna” och handelns reklam i historisk belysning.

På www.handelnshistoria.se skildras den svenska handelns historia – från 1200-talet fram till våra dagar. Webbplatsen innehåller uppemot 200 artiklar och ett stort antal filmer. Det finns bland annat 21 kortare informativa men samtidigt underhållande filmer där ämnena presenteras av Centrum för Näringslivshistorias mångåriga medarbetare Edward Blom.

– Med www.handelnshistoria.se vill vi sprida kunskap om handelns historia, utveckling och skiftande förutsättningar till såväl allmänhet som skolor, studenter och anställda inom handeln. Även andra som behöver kunskap och information om handel – av rent intresse eller i sitt yrke – har nytta av webbplatsen, säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria.

Webbplatsen är indelad i olika teman som handelns geografi, lagstiftning och organisationer, handelns epoker och årtal, kultur, marknadsföring, profiler och handelsföretag. Förutom artiklar och Edward Bloms filmer finns också ett 30-tal informationsfilmer, reklamfilmer, en tidslinje och en handelsordlista på sajten. Ett antal enskilda större handelsföretags historia presenteras också. Tanken är att dessa med tiden ska kompletteras med allt fler företag.

Innehållet på webbplatsen baseras till stor del på det gedigna arkivmaterial som finns deponerat hos Centrum för Näringslivshistoria. På CfN finns i dag mer än fem hyllmil med dokument, fotografier, filmer och föremål. Även ett stort antal forskare, arkivarier och journalister har bidragit till webbplatsen med artiklar inom sina specialområden.

Projektet har finansierats genom anslag från Hakon Swensons stiftelse och Handelns Utvecklingsråd (HUR). Även enskilda medlemsföretag har bidragit.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *