Svenska storaffärer i USA

Långfärdsbussar, motorcyklar och hotellkedjor var några av de områden på vilka svenskamerikaner omskapade USA:s näringsliv. I denna artikel belyser författaren två nyskapare i detaljhandeln.

En av de svenskar som skulle få uppleva ”den amerikanska drömmen” var Johan Nordström. Han föddes i Alvik utanför Luleå 1871 och växte upp på en bondgård. Sedan hans far dött flyttade han till USA redan som sextonåring. Och när han steg av båten i New York ägde han, enligt bevarade tullanteckningar, bara en kostym och 5 dollar. I den dynamiska ekonomi som präglade USA decennierna kring år 1900 var detta inte något större hinder.

Efter att ha tagit sig över det gigantiska landet genom att ta jobb på bland annat järnvägsbyggen och i gruvor, kom John Nordstrom – vilket blev den amerikaniserade versionen av hans namn – 1896 till Seattle på den amerikanska västkusten. Han tog där anställning vid ett sågverk och såg ett tag ut att förbli där. Ödet ville dock annorlunda.

…till guldfälten i Alaska

I juli året därpå läste han i tidningen att man hittat guld i Klondike i nordvästra Kanada, nära gränsen till Alaska, vilket startade en av historiens stora guldrusher. Totalt skulle omkring 100 000 människor ge sig av norrut för att söka lyckan. En av de första blev John Nordstrom. Han bokade en biljett redan nästa dag och lyckades tillsammans med två kompanjoner under ett par år tjäna ihop den då svindlande summan 30 000 dollar.

Exakt hur de tjänade dessa pengar är lite oklart, men att det rörde sig om tuffa eller kanske till och med tvivelaktiga affärer är klart. Pengarna kom nämligen från en juridisk förlikningsprocess om en omtvistad inteckning i ett guldfält.

Med sin tredjedel av pengarna på fickan återvände John Nordstrom till Seattle där han år 1900 gifte med svenskan Hilda Carlsson, med vilken han skulle få tre söner. Han slog sig inte till ro, utan skrev i stället in sig på en affärsskola och investerade i två hyreshus innan han 1901 öppnade skoaffär tillsammans med Carl Wallin, som var en annan svensk som han lärt känna i Alaska. Och det som sedan hände är, som det brukar heta, historia.

Affärerna gick först trögt. Genom att satsa på exceptionellt hög service och kvalitetsprodukter, lyckades dock Nordstrom och Wallin skaffa sig ett så gediget rykte att de åren efter första världskriget kunde öppna ytterligare en affär. Och affärerna gick sedan under en av USA:s intensivaste högkonjunkturer så bra att de båda kunde pensionera sig redan i slutet på 1920-talet.

Spridning över USA

Affärerna övertogs av Johns tre söner Everett, Elmer och Lloyd Nordstrom, som trots depressionen på 1930-talet lyckades vidareutveckla rörelsen. Den blev först den största oberoende skokedjan i hela USA. Och när sönerna 1963, samma år som John Nordstrom avled, kompletterade skoförsäljningen med damkläder och modeprodukter och tre år senare även med mans- och barnkläder, var grunden lagd för ett familjeimperium.

Nordstroms började under efterkrigstiden sprida sig över USA, som då snabbt utvecklades till ett tjänste- och servicesamhälle med köpstarka och kvalitetsmedvetna kunder. Sedan affärskedjan blivit börsintroducerad 1971 passerade försäljningen 100 miljoner dollar, och i slutet på 1980-talet hade den spridit sig från väst- till östkusten.

Nordstroms finns i dag i nästan alla större amerikanska städer och har även dussintalet butiker i andra länder. Och den är fortfarande, liksom den första affären i Seattle, framför allt känd för sin höga kvalité.

Egensinnig affärsgrundare

En annan svensk, eller snarare svenskättling, som också skulle bygga sig ett affärsimperium var Charles Walgreen. Han föddes 1873 på föräldrarnas gård i Galesburg i Illinois. År 1887 flyttade familjen till den närbelägna staden Dixon. Fadern sadlade samtidigt om från bonde till fastighetsägare, vilket gjorde det möjligt även för Charles att börja studera vid en affärsskola.

Charles Walgreens karriär skulle dock börja knakigt. Han var rastlös och avslutade sina studier redan efter ett år. Därefter skulle han under flera år hoppa mellan olika jobb. Precis som för Nordstrom pekade dock ödet ut framtiden. Efter att ha förlorat ett finger i en arbetsplatsolycka föreslog nämligen den läkare som behandlade hans skada att han borde börja jobba på apotek. Envis och ambitiös som han var sa han först nej, men efter upprepade påstötningar tackade han ja.

Efter ett och ett halvt år som lärling fick Charles Walgreen sedan visserligen sparken efter att en dag ha glömt skotta bort snö utanför butiken. Han hade dock då hunnit lära sig mycket om yrket och kunde lätt finna ny plats som apoteksbiträde i närbelägna Chicago. Där kom han slutligen att lägga grunden för en mer ordnad tillvaro genom att 1897 avlägga apotekarprov. Den energiske ynglingen var dock inte nöjd. Han ville öppna eget.

Krigsäventyr på Kuba

Innan Charles Walgreen hann ta detta steg tog hans liv en dramatisk vändning. När USA 1898 förklarade krig mot Spanien tog Charles värvning och sändes till Kuba, som då fortfarande var spanskt. Där drabbades han av både gula febern och malaria, vilket nästan dödade honom. När han återvände till Chicago orkade han därför inte återgå till sin gamla anställning utan tvingades i stället ta ett enklare arbete i ett mindre apotek.

År 1901 hade dock Charles tillfrisknat och köpte för lånade pengar det apotek han jobbade i. Efter att året därpå ha gift sig började han på allvar bygga upp verksamheten. Denna kom förutom ett antal små apotek de första åren att omfatta en rad udda verksamheter, som delägarskap i en gruva. Det var dock inom apotekssfären som hans framtid låg.

Unikt affärskoncept

Med början 1909 började Charles Walgreen grunda och köpa upp andra apotek, som från och med 1916 alla skulle bära hans namn och skötas av betrodda medarbetare. Hans främsta förmågor hade då nämligen visat sig vara marknadsföring och management, snarare än apotekaryrket i sig. Han gjorde sig också snabbt välkänd för att vara en god människokännare och en bra chef, som aktivt engagerade sig för sina anställda.

Han ställde exempelvis i praktiken inte bara krav på att alla butiksansvariga, liksom han själv, skulle vara utbildade apotekare. Han gjorde också många av dem (och andra anställda) till delägare genom att tilldela dem aktier i verksamheten. Och då detta med tiden gjorde många av dem till miljonärer blev Walgreens snart känt som en unik affärskedja som fick beröm för sin smidiga organisation.

Charles Walgreen hade också näsa för trender. Apotek var vid denna tid inte specialiserade medicinbutiker utan mer av diverseaffärer. Han sålde också många av det tidiga 1900-talets populära modeprodukter som glass och milkshake. Och då sådana varor inte sålde speciellt bra vintertid erbjöd han snart även sina kunder vanliga matprodukter, som soppor och smörgåsar.

Charles affärssinne visade sig också i att han redan 1911 hade organiserat ett uppköpskooperativ för Chicagos fristående apotekare. Detta gjorde att man genom att köpa in stora volymer kunde pressa priset på mediciner. Och i takt med att hans egen affärskedja började växa omvandlades den till en lågpriskedja som erbjöd det mesta som vanliga amerikaner behövde.

Platsvalet viktigt

Gemensamt för Walgreenaffärerna blev att de nästan alla placerades i bra men billiga lokaler på strategiska platser med mycket folk, som stora gatukorsningar. Samt att nya butiker grundades av tidigare anställda som fått sin skolning inom företaget men samtidigt fick stor frihet att driva sin verksamhet efter eget huvud. I motsats till inom många andra affärskedjor var kravet på enhetlighet i produktutbudet litet, och varje ägare kunde anpassa utbudet efter varje områdes unika efterfrågan, vilket gjorde dem mycket populära.

Succén var därmed given och efter första världskriget exploderade verksamheten. Från ett knappt 20-tal butiker 1920 hade den 1929 växt till nästan 400. Kedjan hade då bland annat nått jättestaden New York, där den två år tidigare också introducerats på börsen. Och inte ens den storadepressionen på 1930-talet skulle stoppa dess tillväxt. Dess effektiva organisation och lågprisprofil hjälpte snarare expansionen under denna svåra tid, och 1934 hade verksamheten därför svällt till omkring 600 affärer i 33 delstater.

En del av amerikansk vardag

Walgreenaffärer skulle med tiden också återfinnas i nästan varje amerikansk stad och by. Tillväxten bromsades visserligen upp efter andra världskriget periodvis, men i början av 2012 hade antalet butiker knutna till Walgreensfären vuxit till cirka 8 300 utspridda på USA:s samtliga 50 delstater, plus Puerto Rico. Och precis som för hundra år sedan säljer de fortfarande det mesta från mediciner via mjölk till cigaretter. Många stressade amerikaner föredrar därför i dag att åka förbi en Walgreensbutik på vägen till eller ifrån jobbet, snarare än att ödsla tid på att åka till en dagligvarubutik.

Wahlgreenskedjan har också, trots att den sedan länge inte är familjeägd, lyckats behålla mycket av sin lokala och familjära profil. Verksamheten övertogs nämligen först av sonen Charles Walgreen Junior, som fått lära sig jobbet ”på golvet” innan han 1933 blev vice vd och 1939 därefter helt fick ta över när fadern avled i cancer. Och Walgreen Junior efterträddes sedan i sin tur i början av 1950-talet av barnbarnet Charles R. Walgreen III, innan det på 1990-talet blev dags för Kevin P. Walgreen att engagera sig i koncernledningen. Denne fungerar sedan 2006 som vice vd för affärsverksamheten, som fortfarande växer. På senare år har Walgreens bland annat köpt upp hela eller delar av en rad andra apotekskedjor.

Författare: Anders Edwardsson

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *