Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Med uppdraget att skapa ett levande företagsklimat arbetar organisationen för att företagarna ska få de allra bästa villkoren att bygga bolag i.

Svenskt Näringsliv bildades på våren 2001 och har på några år etablerats som den ledande företrädaren för praktiskt taget hela det svenska näringslivet. De företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

1,5 miljoner anställda

De 50 medlemsorganisationerna, arbetsgivarförbund och branschorganisationer, har sammantaget drygt 60 000 medlemsföretag med omkring 1,5 miljoner anställda.

Svenskt Näringsliv arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

Vd i Svenskt Näringsliv är Carola Lemne och ordförande är Leif Östling.. Svenskt Näringslivs huvudkontor ligger i Näringslivets hus på Storgatan 19, vilket tidigare var Industriförbundets huvudkontor.

En ny organisation – för en ny tid

Även om Svenskt Näringsliv är en ung organisation har den rötter som sträcker sig tillbaka till början av det förra seklet. 1902 bildades Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, en sammanslutning av olika arbetsgivarförbund som skulle vara en motkraft till Landsorganisationen, LO. Och 1912 bildades Sveriges Industriförbund, en sammanslutning av olika industribranscher.

SAF kom att bli navet för flertalet arbetsgivarfrågor och förde under en lång period också centrala avtalsförhandlingar mot LO och tjänstemannarörelsen. Industriförbundet verkade genom lobbyarbete och deltagande i olika utredningar för att få så bra betingelser som möjligt.

Svår gränsdragning

Gränsdragningen mellan Industriförbundets uppgifter och SAFs uppgifter var inte alltid självklar. Och många företag såg det som opraktiskt och kostsamt att, som ofta var fallet, behöva vara med i båda organisationerna.

Försök till sammanslagning

Redan på 1970-talet gjordes ett första, misslyckat, försök att slå samman de två organisationerna. I mitten av 1990-talet gjordes ett nytt försök. Men också det misslyckades.

Internationaliseringen av det svenska näringslivet och det förhållandet att det på EU-nivå finns en organisation för näringslivets intressen var förhållanden som gjorde det enklare att komma fram till ett samgående när frågan åter diskuterades under år 2000.

Nyckeln till Svenskt Näringsliv

En nyckel till framgången den gången var också att det formellt inte kom att bli frågan om ett samgående. I stället lades båda de gamla organisationerna, det vill säga SAF och Industriförbundet ned och tillgångarna överfördes till en helt ny organisation, Föreningen Svenskt Näringsliv. Organisationens förste ordförande var Sören Gyll och dess förste vd Göran Tunhammar (tillika SAF:s siste vd).

–.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *