Telia Research

Telia samlade 1991 all sin forsknings- och utvecklingsverksamhet i dotterbolaget Telia Research. Utvecklingen inom Telia Research har ofta bedrivits i direkt samarbete med andra leverantörer, som Ericsson.

Forskning och utveckling av nya och egna produkter blev tidigt en integrerad del av svenska Televerkets verksamhet. Verksamheten samordnades 1968 i en speciell teknisk utvecklingsavdelning. 1970 bildades även ett gemensamt dotterföretag med LM Ericsson, Ellemtel, som fick huvudansvaret för utvecklandet av det så kallade AXE-systemet.

Utvecklingsarbetet kom sedan på 1980-talet allt mer att handla om utveckling av en mer effektiv digital teknik och förbättrad optisk kommunikation. En speciell FoU-kommitté inom Televerket bildades 1984 för att koordinera detta arbete. Inom en särskild Radiodivision bedrevs då också ett intensivt arbete bland annat vad gällde utvecklingen av mobiltelefoni, stereoradio och hd-tv.

Allt forsknings- och utvecklingsarbete sammanfördes 1991 i ett dotterföretag med namnet Telia Research AB (vilket för övrigt var första gången som namnet Telia började användas inom Televerkskoncernen). Detta bolag fick en personalstyrka på cirka 700 personer och kom under 1990-talet att stå för cirka fyra procent av Televerkets/Telias omsättning, vilket är en relativt hög andel för ett teleoperatörsföretag.

Utvecklingsarbetet inom Telia Research skedde ofta i direkt samverkan med olika leverantörer, men Ericsson förblev genom det omfattande och långvariga utvecklingsarbete som AXE-systemet krävde Telias i särklass viktigaste samarbetspartner. Telia samarbetar dock också sedan länge med en rad andra europeiska telefonbolag och har under åren även haft samverkan med universitet och högskolor. Bland annat anordnades under några år tekniska masterutbildningar i samarbete med Uppsala universitet i Sverige.

Författare: Anders Edwardsson

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *