The Coolest Thing – så blev Frigoscandia världsledande

Ett av de mest framgångsrika avsnitten i svensk kylteknisk industrihistoria står Frigoscandia Equipment i Helsingborg för. Företaget spelade en avgörande roll från 1960-talet och framåt när den globala djupfrysningsindustrin utvecklades.

Helsingborgssonen Tore Lauritzson grundade 1948 Frigoscandiagruppen, med inriktning på temperaturkontrollerad transport och lagring, samt kyl- och frysteknik. Lauritzson hade tidigare varit produktionschef på Findus i Bjuv och blev en dynamisk entreprenör med stort intresse för att utveckla frystekniken.

År 1958 rekryterade han Per-Oskar Persson som teknisk chef. Några år senare, 1962, bildades teknikföretaget Frigoscandia Equipment med uppgift att utveckla och marknadsföra det som kalllas frysare, alltså utrustning för industriell djupfrysning av matvaror. Per-Oskar Persson blev företagets vd och genomsyrade organisationen med ett visionärt och entreprenörsorienterat engagemang. Redan samma år lanserades frysaren Flofreeze som revolutionerade tekniken för individuell infrysning. Produkten fryses mycket snabbt medan den flyter fram på en luftkudde, så kallad fluidisering.

Lösfrysning världssuccé

Konsumenten fick en lätthanterlig och bekväm produkt av hög kvalitet som var helt individuellt infryst, och producenten kunde snabbt och kontinuerligt frysa in stora kvantiteter säsongsprodukter. Den första ordern gick till USA, den andra till Sverige, och 1972 hade 200 enheter installerats i 27 länder. Mindre än två decennier senare uppgick antalet till 1 000 enheter över hela världen.

Bolaget spelade även rollen som pionjär genom sitt intensiva turnerande runt om i världen med föreläsningar och symposier inom kyl- och frysteknik. Under 1980-talet lanserade Frigoscandia Equipment tekniska nyheter vartannat år, och deltog flitigt i de stora livsmedelstekniska mässorna i Köln, Paris, Atlanta och Tokyo. Samtidigt öppnade företaget egna säljkontor i USA och flertalet europeiska länder, och byggde upp ett internationellt agentnät.

Mat och inte maskiner

Företagskulturen präglades av entreprenörsanda, och redan från början lät man kundernas behov vara centralt i arbetet. ”Make sure you understand your customer´s customer” – det var ”food focus” som gällde och Per-Oskar Persson menade, lite tillspetsat, att man nog använde mer tid till att testa sina kunders livsmedel än att testa sina egna frysare. Det innebar bland annat att medan konkurrenter inom branschen hade tekniska beskrivningar och fotografier av maskiner på framsidan av sina broschyrer, pryddes Frigoscandia Equipments trycksaker av bilder föreställande kundernas produkter, det vill säga livsmedel.

Grundfilosofin i företaget ledde inte bara till Flofreeze för lösfrysning av grönsaker, frukt, bär, och skaldjur med mera. År 1979 introducerades det självstaplande bandet Frigobelt i spiralfrysaren Gyrocompact, och redan vid mitten av 1980-talet nådde Frigoscandia Equipment en marknadsledande position, genom att hälften av världens djupfrysta livsmedel passerade genom bolagets frysare. År 1989 kom drivsystemet Frigodrive, och spiralfrysaren Gyrocompact blev med tiden en stor framgång med över 3 000 maskiner sålda i 90 länder. Sedan dess har teknikutvecklingen fortsatt – 1993 kom exempelvis Advantec, där frysningen sker genom att luftstrålar med mycket hög hastighet kyler bägge sidorna av tunna matvaror, som hamburgare.

Tidig outsourcing

Frigoscandia Equipment anlitade redan från början mellan 15 och 20 verkstäder i Helsingborgsområdet för tillverkning av olika komponenter till frysarna. Kunnandet att exempelvis bocka och behandla rostfritt stål kunde man skaffa utanför företaget, och Frigoscandia Equipment fick därigenom stor flexibilitet i tillverkningen samtidigt som man inte låste resurser i de egna verkstäderna. I stället kunde bolaget fokusera på sin egen teknikutveckling, som ofta skedde i nära samarbete med kunderna. Slutmontering och provkörning gjordes i egen regi eftersom man ville erbjuda funktionsgaranti, liksom tillverkning av vissa strategiska komponenter.

Frigoscandias frysarverksamhet har haft olika ägare, men har trots det haft förmågan att upprätthålla samma affärsfilosofi och entreprenörskap. Vid sidan av den egna teknikutvecklingen träffades överenskommelser om samarbete med en del företag inom industriell infrysning, medan andra köptes upp.

Under huvuddelen av den här perioden, från tidigt 1960-tal till slutet av 1990-talet, var Frigoscandia Equipment medlem i Frigoscandiagruppen som från början ägdes av Malmros Rederier, därefter under nästan 20 år av AGA. I samband med de förändringar som Frigoscandiagruppen genomgick under senare delen av 1990-talet splittrades koncernen och Frigoscandia Equipment förvärvades av den amerikanska företagsgruppen JBT FoodTech. Frysutrustningarna fortsätter att utvecklas och dominerar i dag den globala djupfrysningsindustrin.

Ur Företagshistoria 2010:3.

Författare: Leif Rynnel var marknadschef under Frigoscandia Equipments första decennier. Han har skrivit om bolagets start och uppbyggnad i ”The Coolest Thing” som gavs ut 2007. Boken kan beställas från JBT FoodTech i Helsingborg.

 

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *