Theofron Munktell

Theofron Munktell (1805–1887) började sin yrkesbana som 17-åring på Kungliga Myntverket i Stockholm.

Där utvecklade han maskiner som medförde avsevärda förbättringar i produktionen. Han konstruerade också andra maskiner, bland annat den första tryckpressen till landets första moderna dagstidning, Aftonbladet, grundad av Lars Johan Hierta 1830.

År 1832 kom Theofron Munktell till Eskilstuna där han grundade Eskilstuna Mekaniska Verkstad (från 1879 Munktells Mekaniska Verkstad). Han ledde företaget till 1879 och fortsatte sedan att i flera år dagligen följa verksamheten ända upp i 80-årsåldern.

Munktells blev en av landets främsta mekaniska verkstäder. Företaget var bland annat Sveriges första tillverkare av en mekanisk vävstol (1835), slåttermaskin (1840), ånglok (1853), ånglokomobil (1853) och traktor (1913).

Munktells mekaniska verkstad 1855. (Munktells mekaniska verkstads bildarkiv, Företagens arkiv i Sörmland)  Examen i Falu Bergsskola 1858. Munktell längst till höger i bakre raden. (Jernkontorets bildsamling)
Bild 2. Munktells mekaniska verkstad 1855.
Bild 3. Examen i Falu Bergsskola 1858. Munktell längst till höger i bakre raden.

Undervisade unga arbetare

Theofron Munktell var mycket mån om sina anställda och var engagerad i utbildningsfrågor. Han satte igång söndagsundervisning i tekniska ämnen för unga arbetare och tog emot verkstadselever i företaget för vidare ingenjörsutbildning. För att motverka brännvinssuperiet anlade Munktell också ett ölbryggeri.

År 1932 gick Munktells Mekaniska Verkstad samman med Bolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm och 1950 köptes Bolinder-Munktell av Volvo. Verksamheten ingår i dag i Volvos tillverkning av anläggningsmaskiner.

Munktells från vattnet tidigt 1900-tal. (Munktells mekaniska verkstads bildarkiv, Företagens arkiv i Sörmland)  Munktells lokomobilavdelning, monteringshallen. (Munktells mekaniska verkstads bildarkiv, Företagens arkiv i Sörmland)
Bild 4. Munktells från vattnet tidigt 1900-tal.
Bild 5. Munktells lokomobilavdelning, monteringshallen.

Munktells tryckpress för Aftonbladet. Theofron Munktell
Munktells tryckpress för Aftonbladet.            Theofron Munktell

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *