Tjänstesamhället

Sverige är ett tjänstesamhälle. Nästan tre av fyra förvärvsarbetande finns inom tjänstesektorn, och andelen ökar hela tiden. Industrisysselsättningen nådde sin maximala andel av svensk arbetsmarknad i mitten på 1960-talet. Sedan slutet av 1960-talet finns mer än halva arbetskraften inom tjänstesektorn.

Den svenska tjänsteexporten utgör ungefär en fjärdedel av vår export och import och bland de företag som blivit internationellt framgångsrika finns till exempel Ikea och H&M. Frigoscandia är Europas ledande företag inom lagring och transport av frysta livsmedel. OMX är internationella pionjärer då det gäller elektroniska system och börser för handel med värdepapper och råvaror. Securitas är i dag världens största säkerhetsföretag. EF Education är världens största familjeägda utbildningsföretag.

Även om Sverige inte har varit ett utpräglat tjänstesamhälle i mer än några decennier, har tjänstesektorn under mycket lång tid haft en stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Den process vi kallar ”den industriella revolutionen” handlade i själva verket mycket om en utveckling av olika tjänster som exempelvis transporter, handel och finansiella tjänster. Mellan 1850 och 1960 växte industri- och tjänstesysselsättningen ungefär lika snabbt – från 10 till drygt 40 procent vardera.
Under senare decennier har utrymmet för entreprenörskap inom tjänstesektorn ökat genom flera politiska reformer.


Den svenska ekonomin under 200 år

Tjänsteverksamheterna har vuxit ännu mer än diagrammet antyder eftersom ungefär hälften av arbetsuppgifterna inom industrin numera handlar om tjänster (forskning, utveckling, design, försäljning, service etcetera) snarare än fysisk tillverkning.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *