Tjänstesektorns avreglering

Sverige har genomfört ett stort antal politiska reformer under senare decennier som har ökat utrymmet för entreprenörskap inom olika delar av tjänstesektorn.

Denna process inleddes i början av 1980-talet när några entreprenörer utmanade de offentliga monopolen. Jan Stenbeck startade ett modernt mobiltelefonnät 1982. Året efter grundades daghemsföretaget Pysslingen och Joakim Santesson startade CityAkuten. Bror Anders Månsson utmanade 1991 Posten genom företaget CityMail.

Här är några reformer under senare decennier som har påverkat möjligheterna till entreprenörskap inom den svenska tjänstesektorn:

1984 ”Lex Pysslingen” införs som innebär att vinstdrivna daghem inte kan få statsbidrag.
1988 Avreglering inleds av järnvägstrafiken.
1990 Taxinäringen avregleras.
1991 ”Lex Pysslingen” avskaffas. Friskolereform.
1992 Förbudet mot privat arbetsförmedling avskaffas. Reklamfinansierad radio och TV blir tillåten. Inrikesflyget avregleras.
1993 Liberalare telelagstiftning. Funktionshindrade får rätt att välja assistansservice och annan hjälp från enskilda alternativ.
1994 Chalmers i Göteborg och Högskolan i Jönköping omvandlas från statliga högskolor till självständiga stiftelser.
1999 Avreglering inleds för långväga busstrafik.
2004
2006
Sotningsmonopolet avskaffas
”Stopplagen” införs som försvårar för landstingen att överlåta driften av sjukhus till privata aktörer.
2007 ”Stopplagen” avskaffas. Avdrag för hushållstjänster införs.
2009 Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom vård- och omsorgssektorn. Apoteksmonopolet avskaffas. Barnomsorgspeng införs.
2010 Det blir obligatoriskt för landstingen att tillämpa valfrihetssystem inom primärvården. Bilbesiktningsmonopolet avskaffas.
2011 Tågavregleringen, som beslutades 2009, är nu fullt genomförd
Författare: Företagsamheten

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *