Trollhätte kanal

I tre etapper faller Göta älv 44 m från Vänern till havets nivå. Fallhöjden är 5 m vid Vargön, 32 m i Trollhättan och 7 m i Lilla Edet. Många har försökt att bygga slussar och kanaler här.

Redan på 1520-talet planerade Gustav Vasa en farled längs älven. 1718 fick Christopher Polhem i uppdrag av staten att anlägga en farled från Västerhavet över Vänern och Vättern till Norrköping. Detta projekt blev dock ett fullständigt misslyckande.

1607 öppnades en sluss vid Lilla Edet. Två år senare påbörjades byggandet av Karls grav, en 3,5 km lång kanal som kringgår fallen vid Vargön. Först 1752 stod den färdig.

1793 bildades Trollhätte canal och slussverksbolag för att anlägga en kanal förbi Trollhättefallen. För initiativet och ledningen av kanalbolaget stod två köpmän i Göteborg, Peter Bagge och William Chalmers. Ansvarig för byggandet blev Erik Nordewall.

Den 14 augusti 1800 kunde Trollhätte kanal öppnas. Därmed var Göta älv seglingsbar hela sträckan mellan Vänern och Västerhavet. Trollhätte kanal utvidgades 1844 under Nils Ericsons ledning för att anpassas till storleken på slussarna i Göta kanal. Ytterligare utbyggnader skedde 1916 och 1974 (då den även öppnades för vintertrafik). Kanalen är alltjämt viktig för handelssjöfarten.

        

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *