Uddeholm

Väster om Hagfors samhälle mynnar Uvån i Råsjön. Här ligger samhället Uddeholm med sin ståtliga 1800-talsherrgård och annan bruksbebyggelse.

Orten är ovanlig genom att den redan på 1920-talet blev en tjänstemannadominerad industriort på den svenska landsbygden. Här låg nämligen huvudkontoret för den stora Uddeholmskoncernen som ägde en betydande del av östra Värmlands gruvor, skogsbruk, industrier, kraftverk och järnvägar. Detta företag hade sina rötter i det järnbruk som anlades i Stjärnsfors utanför Uddeholm 1668.

Utvecklingen tog fart 1720 när Bengt Gustaf Geijer förvärvade Uddeholms bruk och gjorde det till ett storföretag som omfattade hela produktionskedjan från gruvor och skog till stångjärn. År 1829 förvärvades Munkfors järnbruk. År 1855 anlades en ångsåg i Skoghall. Senare tillkom flera stora skogsindustrier där. År 1873 beslutades att anlägga ett nytt järnverk i Hagfors som kom att ersätta tio värmländska järnbruk. Ett brukssamhälle uppfördes vid Hagaforsen i Uvån där det tidigare bara funnits gästgiveri och några spridda gårdar. Masugnen togs i drift 1878 och bessemerverket startade 1880.

Det hade funnits flera alternativ till lokalisering av det nya järnverket och Hagfors föreslogs relativt sent i diskussionerna av A.G. Atterberg, en mycket anlitad bruksbyggare. Sonen Kurt Atterberg blev sedermera en framträdande tonsättare. När Hagfors blev stad 1950 framfördes hans kantat Järnbärarland som hade inspirerats av uppväxten i Hagfors. På fabriksområdet finns världens enda bevarade bessemerverk som drevs mellan 1880 och 1959.

Bessemerverkets skorsten finns i kommunvapnet. Uddeholmskoncernen kom bland annat att äga gruvor runt Filipstad, järnverk i Hagfors och Munkfors, kraftverk längs Klarälven och skogsindustrier i Skoghall. Allt detta bands samman av det egna järnvägsbolaget. År 1921 elektrifieras banan som den första större järnvägen efter Malmbanan i Norrbotten.

På 1970-talet drabbades den svenska stålindustrin av en djup kris och Uddeholmskoncernen kom, liksom de flesta andra stålföretag, att genomgå en genomgripande omstrukturering. Skogsrörelsen såldes till Stora och kraftrörelsen till Gullspångs Kraft, som sedan blev en del av Fortum.

Uddeholms återstående stålrörelse i Hagfors och Munkfors blev 1990 en del av den österrikiska stålkoncernen Böhler-Uddeholm. Uddeholm Tooling tillverkar numera verktygsstål i Hagfors. Uddeholm Strip Steel bedriver kallvalsning av bandstål i Munkfors.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *