Ulla Murman

Ulla Murman (f. 1926) grundade Stockholms stenografservice 1953, vilket räknas som Sveriges första moderna bemanningsföretag.

Hon startade visserligen som en traditionell skrivbyrå där kunder kunde få texter utskrivna. Men efter en kort tid började hon även skicka ut sekreterare för att utföra arbete hos kunderna. Genom detta blev Ulla Murman inte bara pionjär inom bemanningsbranschen, hon överskred även gränsen för vad lagen tillät.

Sedan 1936 var det nämligen förbjudet att bedriva privat arbetsförmedling i Sverige. Även personaluthyrning räknades som arbetsförmedling. 1955 kontaktade Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, Ulla Murman första gången och förklarade att hon bröt mot lagen. De kommande decennierna ställdes hon in för rätta åtta gånger, varav två gånger i Högsta domstolen, 1962 och 1989. Ulla Murman friades i två av de åtta rättegångarna och dömdes till dagsböter i de andra.

Efterfrågan på skrivbyråernas tjänster var stor från företag, myndigheter och organisationer. Ofta gällde det att snabbt kunna skicka en sekreterare till en arbetsplats som behövde tillfällig förstärkning eller som ersättare för frånvarande personal. En statlig utredning föreslog 1969 att skrivbyråernas personaluthyrning skulle tillåtas eftersom den fyllde ett uttalat behov och inte orsakade några allvarliga problem.

Domstolarna tycktes inte heller se verksamheten som något allvarligt brott. I de många rättegångar där innehavarna av skrivbyråer fälldes, blev straffet aldrig hårdare än låga dagsböter trots att fängelse hade införts i straffskalan 1971. När riksåklagaren förde talan mot skrivbyråerna i Högsta domstolen 1989 kunde en advokat visa att både domstolen och Riksåklagarämbetet hade anlitat skrivbyråer. Även Justitiedepartementet fanns på kundlistan.

Först 1992 blev personaluthyrning tillåten i Sverige, sex år efter att Ulla Murman sålt sitt företag till sonen Lars Murman och Michael Haglind. De döpte om företaget till Teamwork och sålde det till amerikanska Manpower 1996. Det är i dag Sveriges största bemanningsföretag.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *