Utdrag ur styrelseprotokoll 1910 – 1913

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1937:3 (årgång 11).

Dela med dig av dina tankar