Vad är en entreprenör?

Med entreprenör menas en person som tar initiativ till och organiserar en nyskapande verksamhet. Entreprenörskap handlar om kreativitet, initiativkraft, experiment och mångfald. Entreprenörer finns i alla grupper: män och kvinnor, svenskfödda och invandrade, unga och gamla, högutbildade och lågutbildade, rika och fattiga, storstadsbor och landsbygdsbor.

Tre saker som utmärker en framgångsrik entreprenör:

1. Entreprenören ska ha en idé som hon tror mycket starkt på. Helst ska det inte vara så många andra som tror på idén. Det är ju i första hand den som gör något, som ingen annan gjort, som kan nå verkligt stora framgångar. Den som har en djärv idé måste därför räkna med att andra människor i början kommer att ogilla eller förlöjliga den. Ingen bank ville exempelvis ge något lån då Monica Lindstedt 1992 kom med idén till gratistidningen Metro. Men tidningen blev en av de största dagspressframgångarna i världen under 1990-talet.

2. Entreprenören ska ha en stark vilja att förverkliga idén. Det är bara resultatet som räknas. En god idé, som aldrig förverkligas, skapar inget entreprenörskap. Däremot kan ett misstag ibland leda fram till en lyckad produkt – om den som gör misstaget har tillräcklig kompetens och fantasi för att se möjligheterna. Ett exempel är Västerbottensosten som uppfanns av Ulrika Eleonora Lindström i Burträsk, Västerbotten, efter det att hon omkring år 1870 hade hanterat en ostmassa felaktigt.

3. Entreprenören ska ha en förmåga att organisera den verksamhet som behövs för att förverkliga idén. Det handlar bland annat om att skaffa fram kapital och utrustning, rekrytera medarbetare, organisera produktionen, hitta rätt marknader och ordna försäljningen. Det var till exempel organisationsförmågan och affärstalangen som gjorde Sophia Gumælius till en av Sveriges främsta reklampionjärer på 1800-talet.

Entreprenören ska ha en idé som hon tror mycket starkt på. Helst ska det inte vara så många andra som tror på idén.

Driver ofta mindre företag

Det är vanligt att uppfatta den typiske företagaren som en del av en välbeställd elit. Men den typiske företagaren leder ett mindre företag. Arbetstiden är lång och lönen är normalt inte märkvärdigt hög – i varje fall om man ställer den i relation till arbetstiden. Utbildningsnivån bland företagare har traditionellt sett legat under den övriga befolkningens.

⇒ Sök i vår databas: Entreprenör

Därför är det orimligt att betrakta företagarna som någon elit. Den lilla minoritet av företagare som lyckas bygga upp eller får ta över ett storföretag, kan däremot sägas tillhöra samhällseliten. Men därav följer inte att alla som har lyckats bygga upp ett framgångsrikt företag har fötts med en silversked i munnen.

Från skilda världar

Den svenska företagsamhetens företrädare har kommit ur de mest skilda bakgrunder. Några har fötts i en aristokratisk eller högborgerlig miljö men långt fler har kommit från en relativt enkel bakgrund. Alla företagare har haft en stark drivkraft och motivation, de har utvecklat en idé och de har lyckats förverkliga den. Det är långt ifrån alla samhällen där en sådan levnadsbana har varit möjlig. För Sveriges del var det först under 1800-talet som företagande blev en möjlighet som stod öppen för alla.

⇒ Sök i vår databas: Tekniska innovatörer

Gruppbild. Sveriges mäktigaste kvinna: entreprenören Sofia Gumaelius (nedersta raden i mitten, i vitt) och personalen vid företagets 25-årsjubileum, på Hasselbacken i Stockholm 1902.

⇒ Sök i vår databas: Kvinnors företagande

En grupp som ofta osynliggörs i beskrivningen av företagarna är kvinnorna. Ändå har det funnits hundratusentals kvinnor runt om i landet som med framgång har drivit företag. Även i dagens medier visar man oftast de manliga företagarna, också i branscher och regioner där många företagare är kvinnor.

⇒ Sök i vår databas: Invandrade företagare

En annan viktig, och ofta bortglömd, företagargrupp är invandrarna. Den svenska ekonomiska historien är i stor utsträckning invandrarnas. Knappast något viktigt steg har tagits utan medverkan av människor som har invandrat till Sverige.

Entreprenörer utanför näringslivet

Vid sidan av de mest kända entreprenörerna som du kan läsa om på Företagskällan.se finns hundratusentals människor som har startat butiker, verkstäder, restauranger, åkerier och andra mindre företag. De allra flesta företag är mycket små.  På så sätt har de bidragit till ett ökat välstånd och en bättre fungerande service i stora och små samhällen runt om i Sverige.

⇒ Sök i vår databas: Entreprenör

Entreprenörer finns inte bara i näringslivet. Det finns även entreprenörer inom andra områden – forskningen, kulturen, politiken och folkrörelserna. Människor som ofta har fått kämpa hårt, och mött motstånd, innan de uppnått resultat.

Kulturella entreprenörer

Ingmar Bergman
Film- och teaterregissör. Han var ett av det senaste halvseklets stora internationella namn inom film och teater och har där visat på nya möjligheter för kreativitet och skapande.

Birgit Cullberg
Dansare och koreograf. Hon skapade Cullbergbaletten och har varit en djärv förnyare av balettkonsten, inte minst för TV-mediet.

Margareta Dellefors
Operasångare och musikproducent. Hon har skapat Dalhalla, en internationellt uppmärksammad utomhusarena för opera och annan musik i ett före detta kalkbrott utanför Rättvik.

Anders Franzén
Marintekniker som på egen hand upptäckte regalskeppet Vasa på Österjöns botten i Stockholm och tog initiativet till dess bärgning. År 1980 lokaliserade han även regalskeppet Kronan i Kalmarsund.

Hans Alfredsson och Tage Danielsson
Författare, revymakare, filmare med mera. Grundare av AB Svenska Ord och lysande entreprenörer inom humorns domäner.

Artur Hazelius
Etnolog och museiman. Han skapade och ledde Nordiska museet och Skansen i Stockholm och gjorde därigenom internationellt viktiga insatser för folklivsforskningen och museiväsendet.

Pontus Hultén
Konstprofessor och museiman. Han var världsledande skapare och ledare av konstmuseer, bland annat 1960-talets Moderna museum i Stockholm.

Ernst Rolf
Sångare och revyman. Startade eget notförlag, spelade in hundratals skivor och förnyade den svenska revykonsten.

Politiska och sociala entreprenörer

Ivan Bratt
Läkare, politiker och företagsledare. Han konstruerade, agiterade för, genomdrev och administrerade motbokssystemet, vilket utgjorde grunden för svensk alkoholpolitik 1917-1955.

Anders Carlberg
Politiker, debattör och byggnadsarbetare. Grundade fryshuset i Stockholm 1984 som ett aktivitetshus för ungdomar. Han betydde mycket för att bryta destruktiva beteenden och att stimulera entreprenörskap bland ungdomar.

Ann Margret Holmgren
Författare, debattör och politisk organisatör. Hon var en av de ledande organisatörerna och agitatorerna inom den kvinnliga rösträttsrörelsen. Hon reste bland annat runt och bildade cirka 60 nya lokalföreningar över hela landet av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Signe Jansson
Barnmorska. Under motstånd både från kolleger och sjukvårdsadministratörer började hon i Ystad på 1970-talet, att utveckla en förlossningsvård där föräldrarna aktivt medverkade. Numera är hennes idéer allmänt accepterade.

Gustav Jonsson
Barnpsykiater och författare. Han grundade och ledde Barnbyn Skå och förnyade barn- och ungdomsvården.

GH von Koch
Liberal politiker och socialpolitisk organisatör. Han var initiativtagare till Kooperativa förbundet samt initierade och ledde en rad organisationer och tidskrifter inom det sociala området i början av 1900-talet.

Oscar Olsson
Socialdemokrat och godtemplare. Han uppfann studiecirkeln 1902 och lade därmed grunden för en stor del av 1900-talets folkbildningsarbete.

Elise Ottesen-Jensen
Journalist och agitator. Hon var en uttröttlig sexualupplysare och grundare av RFSU. Hennes insatser hade avgörande betydelse för sexualpolitiska reformer som legalisering av preventivmedel, fri abort och den obligatoriska sexualundervisningen i skolan.

August Palm
Skräddare och agitator som introducerade de socialdemokratiska idéerna i Sverige. Han var 1889 med om att bilda det socialdemokratiska partiet.

Lewi Pethrus
Författare, pastor och samfundsledare. Han skapade bland annat Pingstkyrkan, tidningen Dagen och KDS.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *