Vad händer inom idrottsklubben?

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1961:3 (årgång 35).

Ett nytt år står för dörren och över 1960 kan följande resumé göras:

Korphockeylaget spelade i div. 4, där seriesegern hemfördes. I cup­turneringen gick laget till kvartsfinalen.

I bordtennis deltog NK med två lag i korpserien, dock utan att nå någon framskjuten placering.

I bowling har NK under året deltagit med tre lag i korpen. Ett 6-mannalag och två 3-mannalag. I Aftonbladets utslagstävling blev det stopp i fjärde omgången.
Inom skyttesektionen har gevärsskytte bedrivits i sedvanlig omfatt­ning med tränings- och tävlingsskjutningar på Stora Skuggan. NK deltog i Svenska Dagbladets korporationsskjutningar där vi tävlar i klass B.

Tennis. Liksom tidigare år har nybörjare under sommaren tränats under ledning av tennistränaren Peter Rämsby på Ängby tennis­banor. På grund av platsbrist har tyvärr ej något K. M kunnat ge­nomföras.

Fotbollslaget spelade liksom föregående år i div. 1, där det blev en hedrande tredje placering.

Den årliga 5-kampen mellan Stockholm och Nyköping, vilken i år gick i Nyköping, vanns av Stockholm med 3 – 2. Stockholms segrar hemfördes i bandy, fotboll och bordtennis medan Nyköping segrade i bowling och skytte.

I samband härmed bör nämnas att bandyn har slopats i 5-kampen. Då det tyvärr för tillfället ej förekommer någon gren, som utövas av båda klubbarna, kommer tills vidare femte grenen att utgöras av någon gren med deltagare endast från någon av de övriga fyra spor­terna i 5-kampen. Denna gren skall bestämmas år från år och för 1961 har bestämts, att varpa skall bli den ”felande länken”.

Inför det nya idrottsåret har de olika sektionerna följande planer:

Korphockey
Efter 1960 års serieseger i div. 4 spelar laget kommande säsong i div. 3. Sektionen hoppas att det skall dyka upp någon eller helst några nya spelare, då det gäller att ersätta senare års storspelare Rune Armandt, som slutat i företaget.

Förutom korpserien bör det gå att arrangera några interna matcher mellan olika våningar och gärna någon match mellan Hamngatan och Farsta.

Nya spelare är som nämnts välkomna. Gunnar Klevebro, belys­ningen tel. 163, och Kurt Jonsson, tel. 110 juniorkläder, lämnar vidare upplysningar.

Bordtennis

Liksom 1960 deltar NK med två lag i korpserien. Vidare skall pro­paganda och K. M. spelas på senvintern.

Sektionen disponerar personalmatsalen varje torsdagskväll för trä­ning. Möjligheter finns också att spela både lördagar och söndagar.

Följande tre punkter är viktiga att komma ihåg:

1. Meddela H-porten namnen på alla spelare, som är kvar på kvällen.
2. Spel får endast ske i gymnastikskor med ljusa sulor.
3. Bord och stolar återställas likadant som före spelet. Upplysningar om bordtennisen lämnas av Rune Bjerkesjö, radio tel. 130, och Lennart Bjerkeström, belysningen tel. 163.
Bowling
Mellan jul och nyår spelas korpmästerskapet. Korpserien fortsätter på det nya året med samma lag som i resumén.
För nybörjare kommer under vintern att arrangeras en tävling, vilken skall spelas i Riddarhallen.
Då det numera finns resarmaskiner på hallarna finns det alltid möjlighet att få träningstider. Närmare upplysningar lämnas av Allan Dahlberg, herrkonfektion, tel. 365, och Kurt Jonsson, junior• kläder, tel. 110.
Skytte
Något program om 1961 års skjutningar föreligger inte ännu, men råd och upplysningar kan erhållas genom Gillis Högberg, bokavdelningen, och Arne Holme, Farsta.
Tennis
Trots svårigheter att hyra banor har NK lyckats få hyra nya B-hallen på Tennisstadion måndagar mellan kl. 8 – 9. Nya liksom gamla med­lemmar får närmare upplysningar genom herr Göran Lund, K-huset, tel. 883.
I samband härmed inbjudes till K. M. singel herrar och damer. För att tävlingen skall genomföras måste minimiantal av spelare i herr• klassen vara 8 st. och i damklassen 4 st. Anmälan skall göras hos herrar Göran Lund, tel. 883, och Gunnar Börjesson, tel. 585, senast den 15 januari.
Fotbollen
har hela vintern framför sig och får fortsätta att ”sova i idet” till senare nummer av Rullan.
Text: Gunnar Klevebro
Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1961:3 (årgång 35).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *