Vår blivande VD

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1965:3 (årgång 39).

Styrelsen i AB Nordiska Kompaniet har utsett direktör Erik Söderberg till verkställande direktör fr. o. m. 1966 års bolagsstämma.

Direktör Söderberg är född i Stockholm 1926, blev civilekonom 1946 och Master of Science vid Columbia University, New York, 1949.

Han blev direktör i Söderberg & Haak AB 1952, vice verkställande di­rektör i detta bolag 1954 och är sedan 1958 även verkställande direktör i Förvaltnings AB Ratos.

Direktör Söderberg inträder i NK:s tjänst på deltid fr. o. m. 1 februari 1966 och tillträder befattningen som verkställande direktör vid bolagsstäm­man i april.

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1965:3 (årgång 39).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *