Wilhelm Wendt

Wilhelm Wendt (1854–1924) var son till en tysk invandrare som drev omfattande jord- och skogsbruk i skånska Perstorp.

Wilhelm blev civilingenjör i kemi vid Teknologiska Institutet i Stockholm 1874. Därefter reste han på studieresor till Tyskland och Frankrike där han lärde sig hur bokved kan användas för att framställa olika kemiska produkter, bland annat ättika.

År 1881 startade Wilhelm Wendt företaget Stensmölla Kemisk Teknisk Industri för att producera ättiksyra, tjära, träkol och träsprit. Genom omfattande reklamkampanjer riktade till landets husmödrar blev Perstorps Ättika snabbt en framgång och företaget bytte 1886 namn till Skånska Ättikfabriken.

Wendt arbetade oavbrutet med att utveckla nya produkter. År 1894 byggdes en anläggning för kimrök (kol i finfördelad form) och senare en destillationsanläggning som bland annat producerade metanol. När fadern avled 1895 ärvde Wilhelm Wendt säteriet. Nu kunde han fritt förfoga över de stora bokskogarna och utveckla nya produkter i det företag som sedermera fick namnet Perstorp AB.

Wendt reste varje sommar ner till kontinenten för att inhämta nya idéer. År 1917 träffade han en ung indier, Innanendra Das Gupta, som just hade doktorerat i läkemedelskemi i Berlin. Wendt anställde honom för att utveckla nya läkemedel eller något annat som var säljbart när kriget var över.

I Perstorp fick Das Gupta i uppdrag att ta fram en lack för att ytbehandla en bokhylla som familjen Wendt hade anskaffat. Han rörde ihop en blandning av bland annat formalin som hyllan beströks med, vilket gav den en sådan lukt att den inte längre kunde stå inomhus.

Detta var första gången som en ren syntetisk hårdplast hade tillverkats i Sverige. År 1918 blev detta en kommersiell produkt, kallad Indolack. Den elektriskt isolerande lacken började säljas till bland annat Asea.

Genom att blanda Indolack med beck och tjära från den kolning av bokved som Wendt bedrev, fick man fram en plastråvara som kallades Isolit. I praktiken var den till förväxling lik bakeliten, men det vågade man av patenträttsliga skäl inte säga. År 1917 kunde man lansera den första plastprodukten, ett handtag för strömbrytare. Därmed var Nordens första plastfabrik född.

Perstorp AB är i dag ett internationellt framgångsrikt företag inom specialkemi.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *