Apotekets historia bevarar vi på Centrum för Näringslivshistoria sedan många år åt Apoteket i våra arkivlokaler.  Den historien har vi även hjälpt till att lyfta fram i nyskrivna artiklar på Apotekets egen webbplats.

Till skillnad från vad många tror, har apoteksmonopolet enbart varit en parentes i apoteksnäringens långa historia. Men tack vare monopolet lyckades Apoteksbolaget snabbt och effektivt genomföra en mängd åtgärder som effektiviserade och moderniserade det svenska apoteksväsendet.

Detta och mycket mer skildras på Apotekets egen webbplats. Centrum för Näringslivshistoria har efter ett omfattande researcharbete levererat text och bild till sajten. Materialet bygger till stora delar på Apotekets historiska arkiv, som sedan många år finns hos oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Apoteksväsendets historia i allmänhet, och Apoteket AB:s historia i synnerhet, skildras nu på Apotekets webbplats i 22 artiklar och mängder med bilder, indelade i sex olika teman: Ursprunget, Vägvisaren, Organisationen och medarbetarna, Kampanjerna, Medicinerna och Leveransen.

Den första januari 2016 är det exakt 45 år sedan som apoteksmonopolet bildades och dåvarande Apoteksbolaget (numera Apoteket AB) inledde sin verksamhet. Över en natt förvandlades nästan 700 apoteksägare till statliga tjänstemän. Detta blev också inledningen till en snabb modernisering av ett apoteksväsende som varit reglerat genom ett privilegiesystem med anor från 1600-talet.

Texterna bygger på tidigare jubileumsböcker, historiska intervjuer genomförda av Centrum för Näringslivshistoria och inte minst material från Apotekets historiska arkiv hos CfN.