Sedan över 20 år samlar Ericsson sitt företagsarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Det har bl a lett till att vi byggt The Ericsson History, en historiewebbsajt om Ericssons historia. Ericsson använder idag sin historia i både intern och extern kommunikation och företagets anställda globalt använder Centrum för Näringslivshistoria för research och historiska produkter.

Sedan tjugo år sköter vi det historiska arkivet, intervjuar, utför söktjänster, besvarar frågor och hjälper media och forskare med material. På Ericssonhistory.com, berättar vi med bild, film och dokument över 140 år av Ericsson-historia.

Det äldsta dokumentet i Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria är huvudboken från åren 1876-1882 som fördes personligen av Lars-Magnus och hans hustru Hilda. .

På uppdrag av Ericssons kommunikationsavdelning har Centrum för Näringslivshistoria samlat ett stort antal texter, bilder och film som dokumenterar över 140 års historia i Sverige och världen. Det materialet har bl a använts på den engelskspråkiga historiesajten www.ericssonhistory.com . Den intresserade kan även hitta alla typer av litteratur som skrivits om företaget och därtill göra obegränsade sökningar.

Sammanbindande för all information på historiesajten är teman som fångar olika sidor hos världsföretaget, bl.a. People, Products och Communication. ”Did you know” är ett sätt att förmedla information i smått som stort. Ny kunskap presenteras om personer som Hilda Ericsson hustru till grundaren och något av en företagsledare, eller Kapten Öberg som tog Ericsson till Kina. Att man producerat stekpannor och elstängsel tillhör kanske inte allmänbildningen. Däremot bakgrunden till genombrott som AXE-växeln och mobiltelefonin.

Filmmaterialet är unikt och bjuder på hela eller delar av filmer från 1910-talet och framåt. Till de mer originella inslagen hör LM-marschen som många äldre medarbetare minns från bl.a. punschluncher.

Ett stort antal skribenter har medverkat, alltifrån Erissonanställda, journalister, författare, forskare och Centrum för Näringslivshistorias personal.