CfN har tagit ett helhetsgrepp kring att dokumentera och bevara modeföretagets framgångsrika utveckling. Ett stort antal intervjuer med mångåriga medarbetare och nyckelpersoner har genomförts, liksom en kartläggning av H&M:s förekomst i svensk media.

/Mer text kommer här…/

/Påpeka att historiskt intressant arkivmaterial samlas in löpande… /