Historia 1a1

Historia 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.