Historia 1b

Historia 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.