Anders Johnson, skriftställare

Anders Johnson

Skriftställare och näringslivshistoriker

Anders Johnson är skriftställare med inriktning på svensk näringslivshistoria, Han har skrivit eller medverkat i över 150 böcker, bland annat om ABB, Ericsson och ICA, om svensk invandringshistoria samt biografier över Anna Whitlock, Gustaf Dalén och Gustaf de Laval. År 2021 tilldelades han Näringslivshistoriska priset.

anders@skriftstallet.se