Bodil Hasselgren

Fil.mag ABM, skribent

Master i musei – och kulturarvsvetenskap. Arkiv- och skribentpraktikant på Centrum för Näringslivshistoria.

bodil.hasselgren@naringslivshistoria.se