Jenny Stendahl

Jenny Stendahl

Arkivarie, fil. mag.

Jenny Stendahl är arkivarie på Centrum för Näringslivshistoria. Hon ordnar och förtecknar de företagsarkiv som finns där, gör research, skriver artiklar och bildsätter många av de publikationer som ges ut där.

08-634 99 11 jenny.stendahl@naringslivshistoria.se