Välkomna på studiebesök!

Många skolklasser har besökt oss genom åren för att se hur ett av världens största företagsarkiv fungerar och för att lära sig om svensk företagshistoria från 1700-talet och fram till nutid. Vi ger även föreläsningar, lektioner i källkritik och håller i workshops.

Våra skolvisningar

Välkomna att besöka vårt historiska arkiv på Centrum för Näringslivshistoria. Färdiga teman kan ofta vinklas och skräddarsys efter önskemål och behov, men vanligast är att välja bland ett av våra förberedda koncept. Våra teman uppstår alltid utifrån vilka områden lärarna efterfrågar och uppdateras ständigt. Ett skolbesök hos oss inkluderar en föreläsning, en mini-workshop eller diskussion, och ett besök i arkivet, och tar vanligtvis 1,5 h per grupp. Nedan finns de teman vi erbjuder just nu att välja mellan, men kom gärna med idéer och förslag så anpassar vi! Våra standarsvisningar riktar sig till gymnasiets alla tre stadier och till högskole- och universitetsstudenter, eller som inspiration och fortbildning för lärargrupper. Se gärna hur vi arbetar i filmklippet nedan.

Kommande teman – på gång inför HT 2024, och VT 2025: 

 • Starta från noll! Företagarnas historia med fokus på att ”alla har varit små”, med andra ord storföretagens väg till framgång. Vi lyfter fram svenska företagare och innovatörer i som vandrat vägen från ”start-ups” till att bli globala storföretag. Temat är ett samarbete med UF Stockholms län (Ung Företagsamhet) och passar för gymnasieklasser som startar UF-företag.
 • Hållbarhet Fokus på både social hållbarhet och miljötänkande hos företagen historiskt och fram till idag. Temat är ett samarbete med UF Stockholms län (Ung Företagsamhet) och passar för gymnasieklasser som startar UF-företag.
 • Företagsamma Uppsala Uppsalas historia av företagsamhet lyfts fram, en ibland förbisedd del av Uppsalas historia. Vi berättar om allt ifrån de gamla bruken på orten, till mytomspunna Dragon Gate. Vi tittar också på hur företagen arbetat med företagande, försäljning och service på orten.
 • Förlags- och författararkiv Bland företagsarkiven finns de stora förlagen såsom Bonnier, Norstedts, Natur & Kultur, men även mindre och nyare personarkiv i from av Lars Natten Norén AB. Vi tittar närmare på de genuina samlingar som finns i arkivet och lär oss mer om varför manus och brevkorrespondens alltjämt fortsätter att intressera forskare.

Andra önskade teman för skolvisningar: 

 • Den svenska snilleindustrin Mot bakgrund av den industriella revolutionen så öppnade näringsfriheten nya möjligheter på 1800-talet i Sverige för både kvinnor och män att starta näringsverksamhet. Innovatörer och entreprenörer banade väg för samhällsutvecklingen fram till idag, och satte Sverige på kartan internationellt sett.
 • Social hållbarhet – CSR (Corporal Social Responsibility) Hur företagen arbetat med social hållbarhet i alla dess former sedan slutet av 1800-talet och fram till idag.
 • History marketing Hur företagen använder sin historia för att stärka sitt varumärke och sin organisation.
 • Praktisk history marketing Skolklasser får möjlighet att nytolka företagens äldre bilder och reklam i äkta history marketing-anda. Visningen ingår i ett temaarbete som läraren arbetar vidare med tillsammans med sina elever även efter besöket, och ofta vill storföretagen ta del av elevernas alster när uppgiften är avslutad. Studiebesöket utgår ifrån en inspirationsföreläsning, samt att eleverna får välja en bild i arkivet att tolka. (Temat passar för kurser såsom Foto, Bild, Digitalt skapande eller Konstarterna och samhället.)
 • Handels historia Från torghandel till E-handel i Sverige, där vi bland annat zoomar in på NK-skolan.
 • Kvinnors företagande Om doldisarna som gjort underverk, men som inte har fått ta plats i historien.
 • Marknadsföring genom tiderna Fokus på olika typer av marknadsföring historiskt, och framförallt hur reklam, synen på målgrupper och företagens strategier har förändrats genom tiderna.

En visning i arkivet

Vi avrundar alla våra studiebesök med en visning i arkivet. Där visar vi olika källor ur våra företagsarkiv.

Kostnad: Våra studiebesök och tjänster är gratis.

Föreläsningar

Vi kan också besöka er och hålla i en föreläsning om näringslivshistoria med vald inriktning. Detta brukar vara efterfrågat på lärarträffar, alternativt på gymnasieskolor där läraren deltar. Arkivpedagogiskt så har vi fått veta att vi ligger i framkant, och därför anlitas vi också att föreläsa för arkivstudenter på universitetsnivå. Våra föreläsningar handlar då om hur vi arbetar med arkiv, men ger också praktiska och handfasta tips på hur man kan tänka kring målgrupper och retorik. Det övergripande syftet är alltid att inspirera!

Boka skolbesök eller föreläsning: info@naringslivshistoria.se 

 

Besök oss med din klass

Många skolklasser har besökt oss genom åren för att se hur ett arkiv fungerar eller för att få lektioner i källkritik, källmaterialsökningar, historia, samhällskunskap, företagshistoria och entreprenörskap. Vi väntar ivrigt på fler klasser.

Läs mer om studiebesök

Våra samarbeten

Här hittar du alla våra samarbeten. Vi samarbetar gärna med fler organisationer!

Läs mer om våra samarbeten