Här har vi samlat länkar som kan vara användbara för lärare. Som inspiration eller för att få material till undervisningen. Har du förslag på någon mer webbplats, facebook-grupper, bloggar eller twittrare som bör vara med här? Hör i så fall av dig till oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Undervisning/pedagogik

Bloggen Kilskrift

Skrivs av Karin Braneback som arbetar som förstelärare och utvecklingsledare i Stockholm. Bloggen handlar mycket om skolutveckling och IKT-pedagogik.

Lektionsbanken

På Lektionsbanken samlas tips och idéer från lärare i för- och grundskolan som vill dela med sig. Allt kopplas till Lpfö 98 och Lgr 11.

Framtidsfrön

Ett forum med visioner att inspirera och underlätta för entreprenörskap så att alla individer i skolan får möjlighet att upptäcka och nå sin fulla potential.

Arkiv

Centrum för Näringslivshistoria

Hos Centrum för Näringslivshistoria hittar du inspirerande berättelser om företagandet – människorna som startade företag och skapade sin framtid. Allt väl dokumenterat i originalhandlingar, bilder och filmer som får användas fritt i skolan.

En rapport från ett besök på Centrum för Näringslivshistoria finns hos Pedagog Stockholm.

Företagsarkivet i Westerbotten – Kvinnor i västerbottniskt näringsliv

fb.me/foretagsarkivet.se

I april 2013 tilldelades Företagsarkivet i Westerbotten medel från Kulturrådet för att genomföra projektet Kvinnor i västerbottniskt näringsliv. Projektets huvudsyfte är att synliggöra och bevara kvinnors historiska och nutida företagande i Västerbottens län. Ett delsyfte är att presentera en alternativ bild av näringslivet i de fyra Norrlandslänen. En bild i vilken kvinnors medverkan i Västerbottens ekonomiska historia är synlig.

Entreprenörskap

Nobelmuseeum

Nobelmuseets egen sida om entreprenörskap för lärare – där pedagoger kan gratis ladda ner undervisningsmaterialet ”Entreprenörer till mänsklighetens största nytta

Entreprenörskapsforum

Rapport om entreprenörskap och skolan

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. Över hela Sverige utvecklar man grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet, exempelvis genom att de startar och driver egna företag.

Pedagog Stockholm (Stockholms stad): Entreprenörskap

Svensk Näringsliv: Entreprenörskap i skolan – entreprenöriellt lärande

Distruptive.nu

Allt om entreprenörskap, internet och sociala medier (här finns bland annat intervjuer med entreprenörer).

Unga sociala entreprenörer

Unga Sociala Entreprenörer stödjer skolors arbete med att kombinera entreprenörskap och hållbart lärande.

Historia

SO-rummet

En sajt för dig som vill veta mer om historia, religion, geografi och samhällskunskap.

Medeltidsmuseet

Medeltidsmuseet bedriver en bred pedagogisk verksamhet där barn och ungdom är en viktig målgrupp. Våra museipedagoger visar vår basutställning och våra tillfälliga utställningar och gör stadsvandringar i Gamla stan för alla typer av grupper; från förskoleklass till gymnasium, vuxenutbildning, SFI-klasser och universitet/högskola.

Stockholmskällan

Allt material på Stockholmskällan är fritt att använda i skolundervisningen. Här kan eleverna söka och hitta primärkällor som är direkt tillgängliga på webben. Vill du ha konkreta tips om hur du kan använda resursen? Ta en titt på Lektionsbanken! Vill din skola ha fortbildning av Stockholmskällans pedagoger så kommer de gärna på besök!

Stockholms läns museum

Vad har ni för skulpturer runtomkring din skola? Finns det några spår av forntidens människor i närheten? Stockholms läns museum erbjuder dig ett programutbud med inriktning på arkeologi, konst och historia. Ni behöver inte lägga ned tid och pengar på resor vi kommer till skolan. Vi erbjuder också program i museibyggnaden i Dieselverkstaden, bland annat till våra tillfälliga utställningar. Ledstjärnan i vårt pedagogiska arbete är dialogen med eleverna, och deras perspektiv på vad som är viktigt att bevara. Våra program är för alla barn.

K.A. Almgren Sidenväveri

K.A. Almgrens sidenväveri är det enda sidenväveriet som finns kvar i norra Europa, unikt med sina originalmaskiner som är 140 år gamla och fortfarande i bruk. Som museum är detta Stockholms enda fullt bevarade industriminne och dessutom Skandinaviens äldsta industrimiljö.

Hembygdsförföreningar

Inom hembygdsrörelsen sker mycket verksamhet för barn och unga, ofta i samarbete med skolan. Bland populära aktiviteter kan nämnas forntidsläger, tidsresor, prova-på-dagar, ungdomskaféer och landskapsvandringar.

Källkritik

Infokoll

Infokoll är en webbresurs för dig som vill arbeta med informationskompetens och informationssökningsprocessen.

Källkritik på Internet

Kulturarv Stockholm