Så här använder du Företagskällan

Med Företagskällan vill vi förmedla vårt stora utbud av källmaterial, artiklar, filmer, fotografier, poddar, ljudfiler m.m. till pedagoger på språng. Vi vill inspirera samtidigt som vi vill underlätta tidspressade läraren med gratis material och lektionsförslag.

Vår skolsajt ett bra stöd och komplement till att fritt utforma lektioner med hjälp av vårt färdiga lektionsmaterial om svenskt företagande.

Mycket av materialet på sajten har även lektionsförslag kopplat till sig. Dessa lektionsförslag är knutna till Skolverkets centrala innehåll i form av instuderingsfrågor, diskussionsfrågor och fördjupningsfrågor som eleverna kan arbeta med.

Materialet i form av rena källor, artiklar, filmer och poddar är gratis och fritt fram för skolor att använda!

Sökvägar

För att underlätta användandet av sidan har vi sammanställt ett uppslagsverk med personer, företag och ord som återkommer på Företagskällan. Vi har även sammanställt ett antal tidsperioder som var och en belyser ett historiskt skeende.

Goda exempel

Personer

Företag

Ordlista

Tidsperioder

Våra Historiska Hemsidor