Entreprenörernas villkor (i sju årtal under 150 år)