CfN Online är vårt digitala arkiv som är tillgängligt direkt på nätet. Där finns ett digitaliserat urval av det arkivmaterial som finns bevarat hos oss, t.ex. från ett stort Rysslandsprojekt vi gjorde för några år sedan.

Sök i våra digitaliserade samlingar

CfN Online är vårt digitala arkiv som är tillgängligt direkt på nätet. Där finns ett digitaliserat urval av det arkivmaterial som finns bevarat hos oss. Material som är tillgängligt för användning finns för närvarande från: Hantverkarna StockholmBrandförsäkringsverketEricssons historia i Spanien och källor till svenskt företagande i Ryssland. Digitalt material från andra arkivbildare kan göras tillgängligt efter tillstånd från deponenten. Denna tjänst kan vara förenlig med kostnad.

Hör av dig med frågor till bildochfakta@naringslivshistoria.se

Våra historiesajter

Våra kunders arkivmaterial ligger till grund för många historiska sajter som vi har gjort.

Fristående historiesajter

Historiedelar på företagssajter