Så här använder du Företagskällan

Med Företagskällan vill vi förmedla vårt stora utbud av källmaterial, artiklar, filmer, fotografier, poddar, ljudfiler m.m. till pedagoger på språng. Vi vill inspirera samtidigt som vi vill underlätta tidspressade läraren med gratis material och lektionsförslag.

Idag ges inte mycket tid över till ämnesdidaktiken, därför är vår lärarsajt ett bra stöd och komplement till att hjälpa pedagogen att fritt utforma sina lektioner med hjälp av vårt färdiga lektionsmaterial om svenskt företagande.

Lektionsmaterialet har även lektionsförslag kopplade till sig. Dessa lektionsförslag är knutna till Skolverkets centrala innehåll och ämenskurser samt är uppdelade i instuderingsfrågor, diskussionsfrågor och fördjupningsfrågor som eleverna kan arbeta med. Lektionsförslagen är markerade med symbolen nedan.

foretagskallan-diskussions-icon