För att underlätta användandet av sidan har vi sammanställt ett uppslagsverk med personer, företag och ord som återkommer på Företagskällan. Vi har även sammanställt ett antal tidsperioder som var och en belyser ett historiskt skeende.

Så här använder du Företagskällan

Våra Historiska Hemsidor

Goda exempel

Personer

Företag

Ordlista

Tidsperioder