Välkommen på skolbesök!

Många skolklasser har besökt oss genom åren för att se hur ett arkiv fungerar eller för att få lektioner i källkritik, källmaterialsökningar, historia, samhällskunskap, företagshistoria och entreprenörskap. Vi väntar ivrigt på fler klasser.

Pris: Gratis!

Ta din skolklass på besök till oss >>